Hai sao Tuần Triệt

Tử vi Hàm số đã tham luận rất tỷ mỉ đến ngũ hành,thời gian,,cường độ ảnh hưởng và sự đồng cung của Tuần , Triệt – xin được nói thêm vài điều
Trước hết Tuần –Triệt đồng hành với cung trấn thủ . Nếu 2 cung trấn thủ thuộc 2 hành khác nhau thì Tuần – Triệt có 2 hành . Xét với cung nào, Tuần – Triệt , có hành của cung đó . Ví dụ ở Ngọ , Mùi , Triệt thuộc hành Hỏa với cung Ngọ , hành Thổ với cung Mùi . Cho nên có quan điểm cho rằng 2 sao này không có hành cơ hữu riêng biệt hoặc không có hành nào cả. Thực ra ,hành của Tuần –Triệt không quan trọng bằng hiệu lực của nó
- Dù mang hành gì , Tuần -Triệt , cũng không thay đổi hành của sao đồng cung, cũng khong thay đổi hành của cung tọa thủ
- Tuần – Triệt , chỉ đảo lộn ý nghĩa của sao đồng cung: sao tốt trở thành bình thường hay xấu , sao xấu thì bớt xấu. ( Quy tắc này không hoàn toàn đúng hẳn ) . Mà có khi chỉ có chính tinh đổi nghĩa còn phujtinh thì giữ nguyên
- Tuần – Triệt ở cung nào , thông thường cung đó bị bất lợi . Ở Mệnh thì thiếu niên bị gian khổ , ở Quan thì châm hay kém công dụng , ở Phu – Thê thì gia đạo trắc trở ( Quy tắc này xem ra mạnh hơn quy tắc trên ) , tức là bất luận cung nào có sao đắc địa , hay hãm địa mà gặp Tuần – Triệt thì gặp sao tốt hay xấu, cung đó cuingx gặp trắc trở, ít ra là trong thời gian đầu . Vậy Tuần – Triệt ảnh hưởng đến cung mạnh hơn là ảnh hưởng đến sao trong cung
Nữ mệnh mà cung Phu gặp cả Tuần lẫn Triệt thì gian truân , bạc mệnh , sát phu
- Trên khía cạnh nào đó, Tuần Triệt cũng như 2 saoThiên Không và Địa Không rất cần thiết để nâng caogias trị của các cung vô chính diệu . Nhờ 4 sao đó , cung vô chính diệu mới tốt thêm