View Full Version : Chuyển bàn thờ và bát hương trước hay sau khi cúng ông Táo?tuanlun
11-01-2009, 10:45 PM
Mình định ngày 23 tháng chạp này chuyển hướng bàn thờ. Các bạn cho biết mình chuyển bàn thờ & bát hương sang hướng mới rồi mới làm lễ cúng ông Táo hay làm lễ cúng ông Táo trước rồi mới chuyển bàn thờ và bát hương?.

Trananh8181
25-03-2009, 09:56 AM
- Chuyển ban thờ (để an vị thần, gia tiên) rồi bao sái rồi cúng thần là tốt nhất.