View Full Version : Tứ trụ thật dễ hiểumoclan
22-01-2008, 01:20 PM
Hôm nay moclan giới thiệu các bạn 1 cách để hiểu được tứ trụ của mình giản đơn vô cùng, coi như là bước đầu cho việc tìm hiểu môn Tử bình tuyệt diệu. Đối với các bạn chưa biết gì về Dịch học, tử vi... moclan xin nhắc lại vài điểm mấu chốt của ngũ hành và âm dương, vì nó là phần cốt lũy của mọi sự việc để giải thích tất cả vũ trụ!

Âm và Dương là 2 cực khác nhau, như Sáng và Tối...
10 thiên can, 12 địa chi chia ra thành nửa phần đối đãi nhau.

Can và Chi được giải thích là những giai đoạn sinh trưởng có trật tự cố định trong trời đất, từ lúc nẩy mầm, vươn lên, trưởng thành, thuần thục, kết hoa trái, thành quả, sinh hạt, suy tàn và chết.

- Can dương: Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm (+)
- Can âm: Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quí (-)

- Chi dương: Dần, Ngọ, Thìn, Tuất, Thân, Tí (+)
- Chi âm: Mão, Tỵ, Sửu, Mùi, Dậu, Hợi (-)

Ngũ hành là 5 khí tương tác lẫn nhau làm cho sự vật ra đời: Thổ, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa. Ngũ hành cũng chia 2 loại Dương và Âm.

- Giáp= Can Dương Mộc
- Ất = Can Âm Mộc
- Bính = Can Dương Hỏa
- Đinh = Can Âm Hỏa
- Mậu = Can Dương Thổ
- Kỷ = Can Âm Thổ
- Canh = Can Dương Kim
- Tân = Can Âm Kim
- Nhâm = Can Dương Thủy
- Quý = Can Âm Thủy

- Thìn, Tuất = Chi Dương Thổ
- Sửu, Mùi = Chi Âm Thổ
- Thân = Chi Dương Kim
- Dậu = Chi Âm Kim
- Tí = Chi Dương Thủy
- Hợi = Chi Âm Thủy
- Dần = Chi Dương Mộc
- Mão = Chi Âm Mộc
- Ngọ = Chi Dương Hỏa
- Tỵ = Chi Âm Hỏa

Tính chất của các Can và Chi cùng khí chất kể trên có quan hệ với nhau theo nguyên lý của Dịch, chúng ta chỉ cần nắm vững các nguyên tắc này:

1. Đồng hành, đồng cực thì đẩy nhau (kỵ nhau nhưng không hại nhau):
- Thìn Tuất (cùng là +Thổ); Sửu Mùi (cùng là -Thổ)

2. Đồng hành mà khác cực thì hút nhau (tương trợ cho mạnh lên):
- Giáp Ất (+ - Mộc)
- Bính Đinh (+ - Hỏa)
- Mậu Kỷ (+ - Thổ)
- Canh Tân (+ - Kim)
- Nhâm Quý (+ - Thủy)
- và các Chi: Tý Hợi, Tỵ Ngọ, Dần Mão, Thân Dậu

3. Khác hành mà nghịch nhau (hành này hủy diệt hành kia):
- Thủy khắc Hỏa
- Hỏa # Kim
- Kim # Mộc
- Mộc # Thổ
- Thổ # Thủy

4. Khác hành mà tương sinh (hành này sinh lợi cho hành kia):
- Thủy sinh cho Mộc
- Mộc > Hỏa
- Hỏa > Thổ
- Thổ > Kim
- Kim > Thủy

5. Khác hành mà đồng cực thì càng sinh hoặc khắc mạnh hơn! Nếu là tương sinh thì hành đi sinh lợi sẽ bị hao tổn khí lực, hành được sinh sẽ vững mạnh. Nếu là tương khắc thì hành đi khắc cũng hao mòn rất nhiều và hành bị khắc đã yếu lại còn yếu hơn, mau chóng lụi tàn!

6. Khác hành mà khác cực: Tốt hay Xấu thì tùy theo tính âm dương của 2 đối tượng.
- Nếu chủ thể là dương mà bị thể là âm thì sự sinh hay khắc bình thường, thuận lý âm dương.
- Nếu chủ thể là âm, bị thể là dương thì sinh/khắc yếu đuối. Đôi khi chủ thể âm trường hợp này còn đau đầu xứt trán là khác nếu không có cứu giúp!

Các thí dụ thì phải tìm trong các bảng Can/Chi hợp/xung/hình/hại sẽ viết sau.

Chủ yếu là mình biết đó là những trường hợp cần chú ý nhất khi chọn dụng thần sau này. Trong tử bình có nhiều từ ngữ riêng, thí dụ như "chế"; "hóa"..., nhưng đơn giản để hiểu là như Hỏa mà yếu thì không chế được Kim mạnh (lửa của cây đèn cầy làm sao đúc được một thanh kiếm?); Mộc âm thì sinh thế nào cho Hỏa dương (gỗ ướt nhẹm làm sao đốt thành lửa?)...

moclan
22-01-2008, 08:34 PM
6 trường hợp trên sẽ gặp phải trong những cách xung, hợp, khắc, hại của Can và Chi như sau:

* CAN hợp nhau:
- Giáp +mộc hợp Kỷ -thổ (hóa Thổ)
- Ất -mộc hợp Canh -kim (hóa Kim)
- Bính +hỏa hợp Tân -kim (hóa Thủy)
- Đinh -hỏa hợp Nhâm +thủy (hóa Mộc)
- Mậu +thổ hợp Quý -thủy (hóa Hỏa)

Những cặp trên gặp nhau có HỢP nhưng không phải lúc nào cũng HÓA được (tức là 2 hành hợp lại chỉ còn 1 hành và rất mạnh). Cũng vậy, khi Chi gặp nhau mà tương hợp cũng sẽ có khi hóa được nếu gặp điều kiện đúng:

* CHI hợp nhau - Các bạn để ý có 2 trường hợp khác biệt cần chú ý vì hay nhầm lẫn:
1)- Lục hợp âm dương (1 âm và 1 dương khác hành, hợp nhau gặp đúng điều kiện sẽ hóa chung lại thành 1 hành):
- Tí +thủy hợp Sửu -thổ (hóa Thổ)
- Hợi -thủy hợp Dần +mộc (hóa Mộc)
- Mão -mộc hợp Tuất +thổ (hóa Hỏa)
- Thìn +thổ hợp Dậu -kim (hóa Kim)
- Tỵ -hỏa hợp Thân +kim (hóa Thủy)
- Riêng Ngọ +hỏa là Thái Dương và Mùi -thổ là Thái Âm có hợp mà không bao giờ hóa.

2)- Nhị hợp âm dương (1 âm và 1 dương cùng hành):
- Tý Hợi (+ - thủy)
- Dần Mão (+ - mộc)
- Tỵ Ngọ (+ - hỏa)
- Thân Dậu (+ - kim)
- Cặp Thìn Tuất và cặp Sửu Mùi (+ - thổ)

* CAN xung khắc (theo cơ chế đồng cực mà khác hành):
- Giáp Mậu (+mộc +thổ)
- Ất Kỷ (-mộc -thổ)
- Bính Canh (+hỏa +kim)
- Đinh Tân (-hỏa -kim)
- Mậu Nhâm (+thổ +thủy)
- Kỷ Quý (-thổ -thủy)
- Canh Giáp (+kim +mộc)
- Tân Ất (-kim -mộc)
- Nhâm Bính (+thủy +hỏa)
- Quý Đinh (-thủy -hỏa)

Khi Can xung khắc nhau mà ở giữa có Can hóa giải theo lý "tham sinh kỵ khắc" thì không còn xảy ra xung khắc nữa. Thí dụ: Giáp can năm khắc Mậu can ngày, nhưng có can tháng là Bính hỏa thì Giáp sinh cho Bính, không khắc Mậu nữa. Để ý là Bính dương hỏa mới tốt, chứ Đinh âm hỏa lại không cứu giải được trường hợp này.

* CHI xung nhau là các chi trên biểu đồ đối nghịch nhau và có hành tương phản tạo thành "lục xung" rất mạnh:
1)- Tứ Xung (đồng cực khác hành)
- Tý Ngọ (cùng là dương, thủy khắc hỏa)
- Tỵ Hợi (cùng là âm, thủy khắc hỏa)
- Mão Dậu (cùng là âm, kim khắc mộc)
- Dần Thân (cùng là dương, kim khắc mộc)

2)- Nhị xung (đồng cực đồng hành; chỉ có Thổ; nhưng xung mà không có khắc):
- Thìn Tuất
- Sửu Mùi

Ngoài ra còn có loại HẠI nhau, như ỷ mạnh hiếp yếu vậy, cho dù là tương sinh như Ngọ hỏa sinh cho Sửu thổ; Ngọ là dương, Sửu là âm, nhưng Ngọ và Sửu đứng đối nhau trên đồ hình tính theo cực âm-dương nên hại nhau chứ không sinh cho nữa. Điều này không theo cơ chế Khác Hành Sinh Khắc (điểm 4 bài đầu tiên), các bạn nên chú ý, loại tương hại này chỉ để tham khảo thêm mà thôi:
- Tí Mùi
- Sửu Ngọ
- Dần Tỵ
- Mão Thìn
- Thân Hợi
- Dậu Tuất

moclan
23-01-2008, 06:39 PM
Các bạn có để ý rằng khi nói đến Địa Chi thì không đề cập đến quan hệ tương sinh (thí dụ như không nói Tí sinh Mão, hay Thìn sinh Dậu..) mà chỉ luận đến quan hệ KHẮC, XUNG, HÌNH, HẠI của các chi lẫn nhau mà thôi.

Nhưng các Chi có hợp lại thành HỘI hay thành CỤC, cũng là nằm trong ý nghĩa của sự tương trợ, tương sinh cho nhau và chỉ có ảnh hưởng mạnh khi chúng tụ họp lại. Khi xét trong Tử bình, đầu tiên là xét Tam hội, sau đó là Tam hợp Cục, vì lý do khí của tam hội mạnh hơn khi chúng dồn về 1 phương hướng, khí của chúng "thuần" nên rất mạnh, còn Tam Cục thì do vòng trường sinh tạo thành, lẫn nhiều tạp khí.

Cát hay Hung của Hội hay Cục là tùy theo tứ trụ. Có khi cần phải cần giải tán Hội, Cục để cứu lấy thân.

* Tam Hội
1) Phương Đông Mộc = Dần Mão Thìn
2) Phương Nam Hỏa = Tị Ngọ Mùi
3) Phương Tây Kim = Thân Dậu Tuất
4) Phương Bắc Thủy = Hợi Tý Sửu

Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là thổ trung ương, theo tiết trời là những tiết cuối của 4 mùa.

* Tam Cục
1) Thủy Cục = Thân Tí Thìn
2) Mộc Cục = Hợi Mão Mùi
3) Hỏa Cục = Dần Ngọ Tuất
4) Kim Cục = Tị Dậu Sửu

Theo bảng Sinh Vượng Tử Tuyệt của ngũ hành, thí dụ như hành Thủy trường sinh ở Thân (kim sinh thủy), vượng ở Tí (thủy đồng hành) và mộ ở Thìn (thổ cuối mùa Xuân), cho nên Thân-Tí-Thìn hợp lại thành Cục Thủy.

Các Thiên Can có quan hệ với nhau thì đầy đủ, có Sinh, có Khắc, có Hợp và Hóa. Chính vì thế mà dưới các Chi lại phải tìm Can tàng trong nó, tức là bản khí trời sinh ra của nó. Có Chi thuần khí, có Chi bị tạp khí. Nhưng chung quy là Tử bình xét qua Địa nguyên (CHI) tìm lại bản chất khí ban đầu của Thiên nguyên (CAN), và như thế cũng là tìm được Nhân nguyên (NGƯỜI).

Đó là thuyết Tam Tài. Thiên Can là trời cho, Địa nguyên là do sinh khí của đất, của cha mẹ tổ tiên, còn Can tàng ẩn trong địa chi đó chính là con người của ta nằm trong môi trường đang có. Vì thế nên luôn luôn có sản sinh ra cái mới mặc dù có sự lập lại của tứ trụ.

Đây là mấu chốt để hiểu tứ trụ là quan niệm của Tam Nguyên Vận Khí là như vậy.

moclan
24-01-2008, 11:08 PM
Tử bình lấy ngày làm chủ và tiết tháng làm lệnh. Hai trụ này là không gian chính của thời điểm một người sinh ra đời. Trụ năm đã được tính theo vòng 60 niên mệnh, còn trụ giờ có tầm ảnh hưởng nhất định theo ngày.

Con người quá bé nhỏ trước một nguyên vận 180 năm, đối với 60 năm trung bình một đời người còn khả dĩ xem xét được, nên 12 tiết lệnh của tháng trong năm có tầm quan trọng lớn nhất của tứ trụ. Còn trụ giờ bổ sung vào làm cho sự tính toán có thể "nhìn thấy" được.

Nếu bạn nào đã có kinh nghiệm, thường thì khi có đủ 3 trụ là có thể suy ra được trụ giờ cho một cá thể thông qua vài phương pháp khác như nhân tướng học và xã hội học.

Quá trình từ sinh cho đến tử của vạn vật có thể chia ra làm 5 giai đoạn lớn hợp với sự sinh khắc của 5 Hành:

-Vượng: giai đoạn đang trên đà phát triển mạnh
-Tướng: giai đoạn đã phát triển, nhưng đứng yên
-Hưu: giai đoạn nghỉ ngơi, không còn sức phát triển nữa
-Tù: giai đoạn suy giảm, sa sút
-Tử: giai đoạn bị khắc chế hoàn toàn, sự vật chết

Trung bình cho 1 năm nếu tính gọn là 360 ngày thì mỗi một giai đoạn trên chiếm 72 ngày. Một năm chia ra làm 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông có 24 tiết khí thì mỗi tiết trung bình chiếm 15 ngày. Nhưng theo các địa chi hành quyền trong 12 tháng có tàng chứa bản khí, trung khí và khí thừa khác nhau thì số ngày này được tính tùy theo tháng với 12 khí chính như sau (can cuối cùng là bản khí):

Tháng Giêng - Dần - Lập Xuân
- Mậu và Kỷ chung 7 ngày, Bính 7 ngày, Giáp 16 ngày
Tháng Hai - Mão - Kinh trập:
- Giáp 10 ngày, Ất 20 ngày
Tháng Ba - Thìn - Thanh Minh:
- Ất 9 ngày, Quý 3 ngày, Mậu 18 ngày (thổ cuối mùa)

Tháng Tư - Tỵ - Lập Hạ:
- Mậu 5 ngày, Canh 9 ngày, Bính 16 ngày
Tháng 5 - Ngọ - Mang Chủng:
- Bính 10 ngày, Kỷ 9 ngày, Đinh 11 ngày
Tháng 6 - Mùi - Tiểu Thử:
- Đinh 9 ngày, Ất 3 ngày, Kỷ 18 ngày (thổ cuối mùa)

Tháng 7 - Thân - Lập Thu:
- Mậu và Kỷ chung 10 ngày, Nhâm 3 ngày, Canh 17 ngày
Tháng 8 - Dậu - Bạch Lộ:
- Canh 10 ngày, Tân 20 ngày
Tháng 9 - Tuất - Hàn Lộ:
- Tân 9 ngày, Đinh 3 ngày, Mậu 18 (thổ cuối mùa)

Tháng 10 - Hợi - Lập Đông:
- Mậu 7 ngày, Giáp 5 ngày, Nhâm 18 ngày
Tháng 11 - Tý - Đại Tuyết:
- Nhâm 10 ngày, Quý 20 ngày
Tháng 12 - Sửu - Tiểu Hàn:
- Quý 9 ngày, Tân 3 ngày, Kỷ 18 (thổ cuối mùa)

Các bạn nhận thấy rằng Thìn Tuất Sửu Mùi có vị trí chuyển giao mùa rất rõ và chúng hành quyền vào những ngày cuối mùa rất mạnh. Khi đã sang mùa, hành Thổ đó còn lại vài ngày gọi là "dư khí".

Bản khí là hành cùng với địa chi, sang tháng sau, hành đó đọng lại vài ngày nhưng chỉ là dư khí. Thí dụ như cuối Lập Xuân, dương mộc (Giáp) mạnh, sang tháng Hai, 10 ngày đầu vẫn còn khí thừa của Giáp, nhưng không mạnh bằng.

Những tháng giữa mùa như tháng Mão (2), tháng Ngọ (5), tháng Dậu (8) và tháng Tý (11) thường được cho là thuần khí nhất vì là cao điểm của mùa nên có thể chỉ tính bản khí mà thôi. Thí dụ như tháng Mão thuần Ất mộc, âm tính mạnh.

Khi xét đoán lệnh tháng, cần nhớ những điều này để chọn dụng hỉ thần, vì nếu bản khí không mạnh thì không nên chọn, dụng thần sẽ không có lực.

mindy
25-01-2008, 01:05 PM
cam on ban Moclan


bai viet cua ban doc rat de hieu,cach trinh bay rat khoa hoc. sach Tu Binh dich sang tieng viet dem tren dau ngon tay ! Nhieu tu Han Viet rat kho hieu!Ban viet rat thoang lai phu hop voi thoi dai .Co khi nao dinh ra sach khong?
vai hang chuc mung ban !!!!
ĐỀ NGHỊ VIẾT TIẾNG VIỆT CÓ DẤU CHO DỄ ĐỌC VÀ HIỂU ĐÚNG NGHĨA. CẢM ƠN!

moclan
25-01-2008, 04:19 PM
Cám ơn mindy đã động viên :). Mong muốn của moclan là trình bày được một cách thật giản đơn môn Tử bình để ai cũng có thể tự tính cho mình phần căn bản được và làm quen với các thuật ngữ của môn.

Bởi vì thường xảy ra rằng, khi giải thích cho một người nào đó hỏi về tứ trụ thì phải dùng những thuật ngữ của môn Tử bình. Người đó chắc chắn là không hiểu gì nếu không tự biết sơ qua về môn này. Sau đó thường là ... im lặng hòan toàn vì ai cũng ngại hỏi lại.

Hoặc là có rất nhiều bạn hỏi tứ trụ nhưng chỉ muốn được trả lời dạng như "có" hay "không", "tốt" hay "xấu" mà thôi, y như gạo thì sẽ nấu thành cơm vậy. Nhưng bạn cũng biết rằng bao nhiêu gạo, bao nhiêu nước, bao nhiêu củi lửa... thì mới cho ra nồi cơm ngon, không thì cháy khét lẹt hoặc nhão nhẹt ~_crazybua... Xin lỗi các bạn vì thí dụ này, nhưng mong các bạn đó hiểu là không có môn bói toán nào có thể trả lời như "đinh đóng cột" được.

moclan nghĩ rằng, phần quyết định cuộc đời nằm ở chính mình thông qua sự nhận định được những ưu, khuyết điểm của mình. Các môn bói toán, tử vi hay tử bình, hà lạc... đều chỉ có thể cho bạn thấy những ưu khuyết đó mà thôi. Phần còn lại là tùy trí, tùy duyên, tùy phúc mà thành.

Bài của moclan sẽ tiếp tục nếu các bạn cảm thấy có ích lợi nào đó cho mình và chỉ là "sách online" thôi, moclan không nghĩ tới cái duyên nào mà in ra bán được đâu, cám ơn mindy đã hỏi.

vanhoai
25-01-2008, 05:49 PM
Chào Mộc Lan
Bạn khởi đầu rất tốt. Hy vọng được xem những bài kế tiếp của bạn. Mong rằng môn tử bình được mọi người biết đến. Nhất là những em học sinh đang phân vân chưa biết chọn nghề gì cho mình. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Thân ái

Admin
26-01-2008, 10:35 AM
Thân chào Mộc Lan, bạn có những bài viết rất hay và dễ hiểu, hy vọng hội viên NTH sẽ được thưởng thức nhiều bài viết hay từ bạn :)

Apollo
26-01-2008, 11:20 AM
Bài của moclan sẽ tiếp tục nếu các bạn cảm thấy có ích lợi nào đó cho mình và chỉ là "sách online" thôi, moclan không nghĩ tới cái duyên nào mà in ra bán được đâu, cám ơn mindy đã hỏi.
Nếu mộc lan có ý định xuất bản apollo nghĩ là có thể giúp được gì đó.

VoPhong
26-01-2008, 01:31 PM
Cô moclan viết hay lắm,mong cô viết tiếp.

moclan
29-01-2008, 12:58 PM
Tháng sinh trong năm là một trong những quy ước của Tử bình để tính ra được thân vượng hay nhược. Nó là bước đầu tiên quan trọng khi bạn nhìn vào một tứ trụ. Tiết Khí trong tháng đó chứa những nhân nguyên (can tàng độn) chính mà chúng ta gọi là "Lệnh". Từ Lệnh này mà suy ra được sự vượng, suy của 3 trụ kia, cho nên tháng sinh có yêu cầu cao khi xem xét.

Xin nhắc lại vài từ cho quen cách dùng trong Tử bình:
- Vượng: thịnh vượng, hưng vượng, sáng sủa, tốt đẹp
- Nhược: suy, yếu, tàn
- Tiết Khí: một năm có 24 Tiết Khí, trong đó chia ra 12 Tiết và 12 Khí được tính theo dương lịch (kinh độ mặt trời). Thường thì người ta hay nói chung là tiết khí, nhưng đúng ra thì gọi Tiết Lập Xuân, Khí Vũ Thủy.
- Nhân nguyên: như đã có trình bày, mỗi một Chi đều có đủ 5 hành, nhưng chỉ có các Can tàng có ngũ hành hữu dụng trong Chi đó mới được nêu ra. Có khi bạn chỉ thấy Can bản khí mà thôi, thí dụ như tiết Kinh Trập, can tàng chính là Ất, nhưng thật ra còn có Giáp hành quyền 10 ngày đầu, sau đó mới tới Ất. Lý do là Giáp từ Khí của Tiết Lập Xuân còn lại.
- Lệnh: tức là hành chính của khoảng thời gian đó, nói rõ hơn là Can nào đại diện chính để biết nhật chủ (Can ngày) có tính cách vượng hay suy.

Có 5 Can dương: Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm
5 Can âm: Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý

Vòng trường sinh của vạn vật không thay đổi theo chu kỳ đi tới:
1. Trường sinh: mọc nầm, nảy sinh
2. Mộc dục: vừa được sinh ra, lố dạng
3. Quan đái: dần dần mạnh lên
4. Lâm quan: trưởng thành
5. Đế vượng: thành thục, mạnh mẽ cực độ
6. Suy: bắt đầu giảm chất lượng
7. Bệnh: khốn đốn, cơ cực
8. Tử: bị diệt, suy tàn
9. Mộ: trở về nơi tàng trữ
10. Tuyệt: tất cả các khí bị mất hết
11. Thai: khí lại bắt đầu giao nhau, kết thành thai
12. Dưỡng: đang phát mầm mống

Can dương thì đi thuận, can âm tính ngược trong vòng Trường sinh. Nói thế không phải là can âm bị tính từ Dưỡng trở về Trường Sinh, mà tính từ Ngọ là thời điểm dương đã lên cao, bắt đầu trở về quy trình âm.

Một ngày bắt đầu từ giờ Tí cho đến giờ Ngọ giữa trưa là đã thấy bắt đầu âm sinh trưởng, chiều tối đến giờ Hợi là chấm dứt một vòng. Vì thế các can âm trường sinh (bắt đầu lố dạng) tại nơi mà các can dương ở giai đoạn Tử.

(Nhờ các bạn điều hành chỉ cho moclan cách dùng tabelle trong này để tiếp tục phát triển bài. Cám ơn nhiều)

hkeikun
29-01-2008, 01:49 PM
(Nhờ các bạn điều hành chỉ cho moclan cách dùng tabelle trong này để tiếp tục phát triển bài. Cám ơn nhiều)

Chị moclan ơi,
theo hkeikun nghĩ thì chị nên capture lại table trong trình soạn thảo của chị (Word, Excel...) rồi gửi hình lên host trung gian như imageshack.us và đưa hình vào đây sẽ tiện hơn là dùng chức năng table trong editor của diễn đàn.

Khi chị Upload hình lên imageshack.us thì nên chọn chức năng resize ở chế độ 640x480 pixel (kích thước phù hợp cho trình duyệt web).

Cám ơn chị và mong được tiếp tục theo dõi các bài viết của chị :)

PS:
- hkeikun xin lỗi không biết moclan là anh hay chị, nhưng theo cảm quan có lẽ là chị nên xưng hô như vậy (nếu không phải thì cho hkeikun xin lỗi...chị ~_crazybua)
- bài viết mang tính góp ý nên sau khi chị moclan có cách đưa hình lên diễn đàn thì nhờ Mod xóa giùm bài viết để tránh làm loãng chủ đề.

hkeikun ./.

Admin
29-01-2008, 04:43 PM
...
(Nhờ các bạn điều hành chỉ cho moclan cách dùng tabelle trong này để tiếp tục phát triển bài. Cám ơn nhiều)

Thân chào chị moclan !

Chức năng tạo bảng hiện nay diễn đàn Nhân Trắc Học đang tắt để bảo đảm an ninh (chức năng HTML code như chị thấy là Tắt):

vB code (http://www.nhantrachoc.net.vn/nthportal/forum/misc.php?do=bbcode) đang Mở
Smilies (http://www.nhantrachoc.net.vn/nthportal/forum/misc.php?do=showsmilies) đang Mở
[IMG] (http://www.nhantrachoc.net.vn/nthportal/forum/misc.php?do=bbcode#imgcode) đang Mở
HTML đang Tắt


Kể cả admin / mod cũng không thể post bảng (Table) được.

NTH sẽ cân nhắc để chị có thể post bảng vào bài viết (có thể bật chức năng 1 thời gian).

moclan
29-01-2008, 05:28 PM
Theo lời của bạn hkeikun, moclan sẽ tìm cách trung gian để gửi hình vào bài, như vậy tiện cho ban điều hành hơn, vì tag IMG mở là được rồi, cám ơn nhé.

RvP
13-05-2008, 11:33 PM
Cho tớ hỏi là trong các can thì can ngày là đại diện của người đó còn các can khác như can tháng năm và giờ thì của người đó đối với xã hội và với cái khác . Thế nếu tính 2 người hợp tuổi thì xét giữa can nào với can nào ?

moclan
09-07-2008, 07:17 PM
Mãi đến hôm nay, moclan mới viết tiếp được chủ đề này, hy vọng các bạn ham thích môn học này không nản chí mà theo dõi tiếp. Các câu hỏi của nhiều bạn trong thời gian qua, moclan không trả lời được, xin thứ lỗi cho.

Trước khi trở lại "chương trình" xin trả lời ngắn gọn bạn RvP. Chắc là bạn muốn nói đến nhân duyên vợ chồng? Tứ trụ căn bản đã là tìm sự cân bằng, tránh bất cập, tránh thái quá, không quá khô nóng, không quá nhuận mát... nên khi so sánh 2 tứ trụ với nhau, rõ là mình phải tìm được cái mình thiếu hoặc lấp được sự dư thừa của mình. Vậy nên so sánh cả bát tự với nhau là hợp lý nhất và xem kỹ phần thiên khắc địa xung.

Tuy nhiên, sự tác hợp ngẫu nhiên giữa 2 tứ trụ vạn vạn sa số, điều này dễ nhận ra trong khi so sánh 2 tứ trụ, thế nhưng không phải vì vậy mà ăn đời ở kiếp với nhau được hoặc phải hy sinh một vấn đề nào đó. Muốn xem kỹ hơn, đời xưa còn phải xem dụng hỉ kỵ thần và nhất là xem trọng nam hơn nữ, nên phần luận về 10 thần khác nhau. Nữ chỉ được xem Thực thần (con cái) và Quan Sát (chồng), nếu là hành kỵ của nam thì kể như không thành. Hiện tại thì điều này có thay đổi rất nhiều.

Thí dụ để tham khảo:
Chồng:.....Bính Thân, Bính Thân, Quý Hợi, ..Canh Thân
Vợ:..........Đinh Dậu, .Nhâm Tí, ..Đinh Mão, Canh Tuất
- không có thiên khắc địa xung
- có tam hội Thân Dậu Tuất (phía tây)
- Thân Tí bán tam hợp thủy
- Hợi Mão bán tam hợp mộc
- hội lý tương sinh kim-thủy-mộc
- tứ trụ chồng nhiều Canh mà không có Đinh dẫn thì số nghèo khổ, cô đơn; gặp trụ vợ có nhiều Đinh nên từ khi lấy vợ nhà cửa vững chắc, làm lương khá ra
- ngược lại vợ tứ trụ Đinh hỏa sinh mùa đông, phải chọn Canh hay Giáp tương trợ, hòa được với số của chồng nên thuận thảo
- cả hai đều vượng ở chữ Nhâm, vợ thấu Nhâm, chồng tàng địa chi là hữu duyên hữu tình, vợ chồng tương đắc
- duy chỉ có đường con cái là không được hài lòng; vì vợ Đinh hỏa mùa đông lại kỵ Kỷ thổ (Thực) nên sinh con khó, đến nay chưa được lần nào mẹ tròn con vuông.

moclan
13-07-2008, 02:23 AM
Nhân vậy viết thêm về thí dụ của 1 cặp tứ trụ gặp nhau cũng như duyên nợ định sẵn. Nhìn vào phải ngạc nhiên vì từng can từng chi ăn khớp với nhau hệt như ông bà bảo là có sợi chỉ bạc cột chặt vậy.

Chồng:...Quý Mão...Ất Sữu...Nhâm Tuất...Quý Mão
Vợ:........Mậu Thân..Kỷ Mùi...Đinh Hợi.....Bính Ngọ

Ta thấy có 2 cặp Can hợp hóa: Mậu-Quý và Đinh-Nhâm
Chi hợp tốt nhất trong trụ: tam hợp mộc Hợi Mão Mùi
Do có tam hợp nên Mão nằm trong tam hợp rồi không phá Ngọ nữa. Lại có bán hợp Hỏa Tuất-Ngọ (Ngọ vì thế cũng không hình phá Mùi nữa).

Vậy cặp vợ chồng này chung nhau một sức mạnh là Mộc. Vận Ất Mão của vợ là vận lên cao nhất của gia đình vì cũng gặp tam hợp Mộc trở lại. Mộc là ấn thụ của Đinh hỏa (nhật chủ vợ), là Thực Thương của Nhâm thủy (nhật chủ chồng). Hai vợ chồng làm ăn từ 10 năm nay vì thế rất phát, lên như diều gặp gió.

Riêng từng tứ trụ thì chồng thiếu Hỏa, nương vào lực Hỏa vượng của vợ; vợ thì lấy Thủy làm dụng thần (là quan tinh Nhâm trong chi ngày). Trụ ngày của chồng là Nhâm chính là chi Hợi (tàng Nhâm) của vợ.

Thế nhưng đấy là bề ngoài, nhìn cả 2 tứ trụ để hiểu tại sao họ lại kết duyên nợ, nhìn từng tứ trụ thì mới thấy được nhân cách và công việc làm của mỗi người. Nói đến người vợ, tính cách của Đinh âm hỏa sinh mùa hạ, gốc kiến lộc tại giờ Ngọ, Hợi Mùi bán hợp ở trụ tháng là anh chị em giúp đỡ tận tình (không quên Mộc là ấn sinh thân). Nhưng Đinh hỏa thường phải là âm nhu, khí thì phải trung chính, lại thấu Thương và Quan nên nắm đầu chủ trong gia đình. Đinh hỏa phải có Tân kim để bớt xung nộ, nhưng trong trụ không có nên tính lấn lướt chồng con kể như "thoải mái". Còn trụ ngày của chồng có gì? Nhâm Tuất, tàng Mậu, là Sát. Nam nhi mà có Sát đóng chi ngày là thường dưới quyền "bà"!

Tử bình có nhiều tiêu chí tương hợp để gắn bó, cũng như thiếu sót để bù lấp, nhưng cũng không thiếu cảnh hình, xung, khắc, hại, phá lẫn nhau... mà nếu so sánh sẽ thấy rõ trước mắt, còn các đại vận thì có khi nhờ vận tốt lẫn nhau mà sống đời.

lany
13-07-2008, 02:38 PM
bác moclan ơi,bác có thể ngó qua lá số TB này được không ạ?
đương số sinh ngày 25/11/1960,0.30,nam.
lá TB:
tài----------tỷ----------------NC-----------tài
canh tý---đinh hợi---------đinh tỵ---------canh tý
quý-------nhâm-giáp--bính-canh-mậu------quý
sát--------quan-ấn----kiếp-tài---thương----sát
mệnh:nhâm ngọ
vận:
thương----thực--------tài----------tài----------quan----------sát
mậu tý---kỷ sửu---canh dần---tân mão---nhâm thìn---quý tỵ
4-----------14-------24-----------34---------44----------54

moclan
14-07-2008, 02:52 PM
lany biết luận tử bình, cứ hãy viết ra, càng luận càng giỏi. Như mệnh bác này, càng danh lợi cao càng nhiều khổ thân.

Apollo
16-07-2008, 09:30 PM
hic, đợi mãi bài tiếp theo của chị moclan mà chắc lại phải chờ mấy tháng sau mất

moclan
17-07-2008, 08:58 PM
Bài viết về nhật chủ đáng lý là tiếp theo trong này, nhưng moclan đã tạo thành topic mới rồi. Có gì trao đổi thêm tự nhiên đi Apollo.

lany
17-07-2008, 09:02 PM
bác moclan đưa thêm ví dụ có giải ra cho chúng em học hỏi thêm được không ạ?
kính bác.:-bd

moclan
18-07-2008, 01:27 AM
lany thích toàn thí dụ không à? Vậy nói ngắn về tứ trụ của Diana (hôm trước thấy có topic này, nhưng không hiểu sao lany lại xóa?). Công nương xứ Wales sinh 1.7.1961, 19:45

SÁT........KIẾP............TÀI....THƯƠNG
Tân Sửu - Giáp Ngọ - Ất Mùi - Bính Tuất

Vận: Ất Mùi, Bính Thân, Đinh Dậu, Mậu Tuất

Sinh tháng Ngọ, hỏa vượng, thổ tướng, thân Ất âm mộc vừa cạn kiệt đang hưu tù, thủy cũng bốc hơi tan biến nên phần ấn sinh cho rất yếu. Tất cả can trong trụ đều không có khí gốc hỗ trợ (bản khí tàng trong chi). Thổ trong trụ là Tài vượng, lộ ở chi ngày, nhưng Quan tinh không có, kể như một thí dụ của việc có chồng cũng như không, hoặc là tình yêu thực sự không có.

Hàm trì Đào Hoa nói lên được tính cách không thuận vợ thuận chồng trong tứ trụ này. Trụ năm và trụ ngày rất kém lại thiên khắc địa xung, không có cát thần tạo phúc, nên mệnh rất mỏng manh, không vững.

Xấu nhất là trụ có tam hình Sửu Tuất Mùi chực sẵn. Ngọ Tuất vượng hỏa sinh Tài khắc thân. Kỵ thần tất nhiên là Thổ, trong khi dụng thần (khả dĩ) là Quý không có lực. Vậy ta biết là chuyện gì sẽ xảy ra khi vận Thổ lên, một điều không tránh khỏi! Hỏa Thổ tương sinh cùng vượng làm tứ trụ quá nóng, không thích hợp với Ất mộc.

Vận Bính Thân, Bính hợp Tân hóa thủy, mọi việc êm đẹp, cuối vận lấy chồng lên ngôi công chúa. Vận Đinh Dậu bắt đầu khổ sở tinh thần từ 90, vì Đinh hỏa khắc Tân kim trụ năm, Kỷ thổ đáng lý ra là can hóa giải giữa Đinh và Tân, nhưng vì Thổ là kỵ thần nên ngược lại còn làm tình thế trầm trọng hơn.

Đầu vận Mậu Tuất, Tài vận lên bị Kiếp đoạt (trụ tháng), đấy là tượng hôn nhân đổ vỡ, ly thân, ly dị. Điều xấu nhất trong vận này như đã nói là tam hình gặp đủ: Sửu Tuất Mùi. Năm Sửu gặp vận Tuất cùng với ngày Mùi, bị tai nạn xe năm Đinh Sửu dưới hầm đường xe chạy. Cái nạn Thổ đã tự biểu lộ quá đầy đủ trong các tiêu chí vừa kể:
- các chi đều thổ
- nơi xảy ra tai nạn cũng là 1 loại thổ vì đường hầm đào ở dưới đất
- hành Kim tử mùa Hè ở đây chính là chiếc xe hơi

Nói thêm về tam hình Sửu Tuất Mùi, đây là loại hình thường cho thấy người trong cuộc gặp một trường hợp không thể tự mình thoát ra được, một vấn đề vô phương cứu chữa, mà nguyên nhân là chuyện không đề phòng, không cẩn thận của chính họ.

moclan
18-08-2008, 07:09 PM
Hợp hóa giữa các CAN


Giáp - Kỷ hóa Thổ
Ất - Canh hóa Kim
Bính - Tân hóa Thủy
Đinh - Nhâm hóa Mộc
Mậu - Quý hóa Hỏa

Những trường hợp trên có khi hóa thật, có lúc hóa giả, tùy theo Chi. Nếu Can được thông gốc thì hóa thật, ngoài ra là hóa giả. Khi 2 can được yểm trợ đúng từ gốc thì sự hợp hóa hữu tình, thuận lý; hóa giả là chỉ có bề ngoài. Khi can đại vận hợp hóa với 1 can trong tứ trụ mà hóa giả, nên cẩn thận trong quan hệ với nhau, vì hình thức bề ngoài sẽ không phản ánh đúng bản chất đối xử. Mức độ nặng nhẹ tùy theo tứ trụ, tùy theo hóa ra dụng thần hay kỵ thần, hóa ra Quan hay Tài.

Cụ thể hóa hợp thật và giả như sau:
1- Giáp Kỷ
Giáp phải có chi thuộc Thổ hay Hỏa. Quan hệ được sinh ra là hành Thổ, thuộc tính trung chính, tiến triển vững mạnh. Thí dụ: Giáp Tuất và Kỷ Mùi: hóa thật

Nếu Giáp có chi thuộc thủy, mộc hay kim thì Giáp sẽ chú ý đến các quan hệ của cha mẹ, bạn bè hoặc sự nhọc nhằn của công việc và mối quan hệ với Kỷ sẽ lỏng lẻo gượng ép. Thí dụ: Giáp Tí với Kỷ Tỵ: hóa giả

2- Ất Canh
Ất cần có gốc là Thổ hay Kim để hỗ trợ hành hóa là Kim. Nếu hóa thật, Ất sẽ hết lòng phụ trợ cho Canh, gọi là có nhân có nghĩa thật sự. Thí dụ: Ất Sửu và Canh Thìn.

Hóa giả là khi Ất có chi thuộc mộc hay thủy. Thí dụ như Ất Mão và Canh Tí. Đấy là "giả nhân giả nghĩa".

3- Bính Tân
Bính và Tân đều phải có cùng chi thuộc thủy, kim hoặc Thìn. Nếu hóa thật thì hành thủy sẽ được tận dụng khả quan. Đây là hóa uy lực, vào vận cần có Quan hay Sát thì quyền uy vào bậc nhất. Thí dụ Bính Thìn và Tân Hợi.

Bính mà gặp chi thuộc hỏa sẽ khắc Tân kim. Tân mà không có thủy hoặc kim làm gốc thì Tân sẽ phản lại Bính. Thí dụ Bính Ngọ và Tân Sửu. Khi gặp vận này hoặc ngay chính tứ trụ thì làm việc tầm thường, kém thế, phận mỏng.

4- Đinh Nhâm
Đinh và Nhâm cả hai đều phải có mộc hay thủy trợ lực cho hành hóa là Mộc. Quan hệ sẽ rất sâu đậm. Thí dụ như Đinh Hợi và Nhâm Dần.

Hóa giả tạo là khi Nhâm gặp chi thủy và Đinh gặp chi hỏa. Cả hai ngược lại sẽ đấu đá nhau sau một thời gian có hấp lực ngắn ban đầu. Thí dụ Đinh Tỵ và Nhâm Tí.

5- Mậu Quý
Mậu thổ và Quý thủy phải có chi mộc hoặc hỏa làm gốc. Như vậy hành hóa là Hỏa sẽ được mạnh mẽ. Thí dụ Mậu Ngọ với Quý Tỵ.

Cả Mậu lẫn Quý đều gặp chi thủy thì ngược lại, hành thủy quá nhiều, quá hàn lạnh nên hành hóa là hành Hỏa sẽ sớm nguội tan. Vì thế mới nói rằng quan hệ hóa giả này là quan hệ vô tình.

Qua các thí dụ và kiểm nghiệm thực tế sẽ hiểu được tính chất thật của quan hệ hợp hóa; không giống như trong sách chỉ viết ngắn gọn và không giải thích tại sao. Tóm lại, quan trọng là có Chi trợ đúng lực nên Can mới vững. Sự hợp hóa nào cũng thành, tức là có xảy ra, nhưng chỉ khác nhau ở sự phân biệt hóa hữu tình hay hóa vô tình mà thôi.

Apollo
19-08-2008, 05:29 PM
Kính gửi chị moclan, đây là tâm sự của một người mẹ cũng như một người bạn của apollo, kính mong chị xem giúp lá số tử bình lá số của cháu bé vì có người cho rằng con trai chị ấy khó qua 7 tuổi.


Cháu có một cháu trai tên là Tống Bá Long sinh ngày 12/9/2005 vào lúc 16:05. Gia đình nhỏ cháu tan vỡ nên giờ cháu là single mom nuôi bé một mình, thật sự cháu đã nhờ mọi người liếc qua lá số tử vi của con cháu và biết bé mệnh và phúc đều VCD, cung Tử tức của cháu (mẹ của bé) cũng Riêu, Y... nên từ nhỏ đến giờ con cháu đều đau yếu, gần 3 tuổi nhưng cân nặng và chiều cao chỉ nhỉnh hơn các bé 1 tuổi. Theo đi khám tây y và chụp Doupler màu thì bé bị hẹp van động mạch phổi nhưng sau các lần siêu âm bác sỹ vẫn chưa chỉ định phẫu thuật. Trong 3 năm nuôi bé, cháu và gia đình rất vất vả vì đường hô hấp và tiêu hóa rất hay tái phát.
Chính vì vậy cháu kính mong mọi người xem hộ cháu tử bình cho con trai cháu và khuyên cháu cách nuôi dưỡng bé (như mặc màu gì hay đeo những gì) để giảm bớt đau ốm. Cuộc đời của cháu nếu con cháu khỏe mạnh thì không còn gì để than thở nữa. Cháu chỉ mong con trai cháu không ốm đau để còn có thể lớn như bạn bè cùng trang lứa.
Đây là đường link tử bình của cháu Tống Bá Long. Cháu kính mong mọi người giúp đỡ. Cháu xin cảm ơn trước ạ.

Apollo
19-08-2008, 05:38 PM
http://www.tinvietonline.com/KHHB/tubinh/print.php?topic=1_2_10_2_10_6_12_9_9_3_Ki%E1%BA%BF n

moclan
19-08-2008, 09:25 PM
Gởi apolo: Cần nhất là tìm đúng bịnh mà trị, thầy thuốc giỏi như Ấn thụ sinh thân, các việc khác không nên bàn tán làm rối lòng bà mẹ. Tư chất của cháu thông minh, gặp nhiều người giúp, không nên lo lắng thái quá.

SaoDem
19-08-2008, 09:38 PM
Rất có ý nghĩa =D>=D>=D>

lany
19-08-2008, 10:02 PM
mệnh cháu bé kỷ thổ yếu nhược mà tứ trụ lại thiếu ấn hỏa trợ thân hóa sát nên cháu bé cần được bổ sung dùng các đồ vật có liên quan đến ngũ hành là hỏa,thổ ví dụ các dồ dùng màu đỏ,hồng,xám... đồng thời tránh các hành không có lợi như kim thủy mộc..kiểu như các đồ tràn sức kim loại,màu xanh nước biển,trắng,xanh lá cây...
rất mong cháu bé luôn được khỏe mạnh.

cưu an
29-09-2008, 03:20 AM
Kinh chào chị moclan
Cám ơn bài viết cũa chị rất dễ hiểu ,không vòng vo tam quốc !Mong chị không ngại thời giờ quý báu cũa mình tiếp tục bài viết cũa mình "Tứ trụ thật dể hiểu "Tôi thành thật xin lỗi đã xen lời vào bài viết cũa chị ,vì hơi tham mong chịmoclan thông cãm cho ,lần nữa cám ơn chị ,rất mong đọc được bài tiếp kế cũa chị.
thân chào
cưu an

nhuphuong
29-09-2008, 05:23 PM
Tôi là thành viên mới, tôi rất thích nghiên cứu về Tứ trụ. Khi đọc các bài viết của chị moclan tôi rất vui vì như vậy đã có người để mình trao đổi và giải đáp những thắc mắc mà bấy lâu nay không biết hỏi ai. Ví dụ như như về phần hợp giữa các can có hóa thật và hóa giả, vậy theo chị thì MẬU NGỌ hợp với QUÝ HỢI thì là hóa hỏa là thật hay chỉ là hóa giả (trong tứ trụ: MẬU DẦN, KỶ MÙI, MẬU NGỌ, QUÝ HỢI). Xin cảm ơn chị

TinhLe
29-09-2008, 10:43 PM
Chào Chị Mộc Lan

Chị phép tham gia vào 4r , để tìm hiểu tứ trụ .
Thân

namnhvp
02-10-2008, 01:48 AM
Chào chị Moclan và các bạn!
Tôi chưa hiểu về Tử Bình và rất muốn tìm hiểu về môn này.
Tôi xin hỏi một câu hỏi nhỏ:
Khi đặt tên, người ta thường tìm hành (Kim, Môc, ...) thiếu trong Tứ trụ của người đó để tìm cách đặt tên sao cho có thể hỗ trợ, tương sinh cho phù hợp.
Vậy cách tìm hành thiếu trong tứ trụ như thế nào, mong được chỉ giáo!
Xin cảm tạ!

TinhLe
02-10-2008, 02:29 PM
Chi Moc Lan

Chi có thể cho biết có sách nào chỉ cách hóa giải khi biết tứ trụ của mình xấu không chị
Nếu có thể chi mở một topic về hoa giải được khg???
thân

moclan
12-10-2008, 10:21 AM
Xin trả lời nhuphuong.

Ví dụ như như về phần hợp giữa các can có hóa thật và hóa giả, vậy theo chị thì MẬU NGỌ hợp với QUÝ HỢI thì là hóa hỏa là thật hay chỉ là hóa giả (trong tứ trụ: MẬU DẦN, KỶ MÙI, MẬU NGỌ, QUÝ HỢI).
Theo tứ trụ này thì có sự hợp hóa vì lệnh tháng tàng trữ dư khí ĐINH. Ngoài ra, trụ này có sự hóa khí HỎA rất mạnh do NGỌ (bán tam hợp Dần-Ngọ và hội tụ khí phương nam Ngọ-Mùi. Kiêu Ấn vì thế rất mạnh. Tuy nhiên cần phải cân bằng lại tứ trụ về hành Kim thì Tài Quan mới phát thực sự.
Sự hợp hóa moclan viết ở trên nếu tính cho tứ trụ thì suy theo lệnh tháng sinh, nếu tính cho đại vận hoặc lưu niên thì suy theo Vận.

Trả lời namnhvp. Tìm kiếm hành thiếu trong tứ trụ và cân bằng lại tứ trụ là các điểm chính của môn này. Bạn đọc lại các trang đầu để hiểu thêm cách tìm.

Trả lời tinhle. Hiện thời không hề có sách nào cho biết rõ lời giải cho sự kiếm khuyết hay bất cập của tứ trụ. Chúng ta phải tự tìm hiểu qua việc hiểu biết về Dịch lý. Tùy theo tứ trụ và phong thổ hiện thời nơi người đó sinh sống mà tự giải, chính vì thế mà moclan có tham vọng làm điều này, vì nếu không tự hiểu chính mình thì không thể nào có lời giải được.

nhuphuong
07-01-2009, 02:28 PM
Rất cảm ơn chị moclan. Vậy thì để bổ sung sự khuyết thiếu hành kim thể bổ sung hành kim cho cháu bằng cách đặt tên có hành kim (thêm cả thủy)? hoặc cho cháu chuyển nhà về phương bắc hoặc phương tây so với nơi sinh của cháu có được không chị? rất mong chị chỉ dẫn giúp, cảm ơn chị nhiều.

cưu an
23-02-2009, 11:38 AM
kính chào chị môc lan
Xin mời chị mộc lan viết tiếp bài (tứ trụ dể hiểu ) và giải thích thêm cho các phần như : lục hợp ,haị,hình xung nặng nhẹ như thế nào ? công thức tìm dụng thần ,hỉ thần ....vv ! NHư chị có nói qua ,các sách viết quá ngắn gọn ,tôi đọc như con vẹt mà không hiểu mô tê gì hết :0) Rất mừng ngày nay có chị dìu dắt giải thích cặn kẻ cho môn khó học này ,rất chân thành cám ơn chị mộc lan nhé,và mong chị trở lại sớm !
Thân chào
cưu an

moclan
24-02-2009, 02:02 PM
Đã quá lâu rồi không viết thêm, nay moclan trả lời namnhvp, nhuphuong, mindy, cuuan... cũng như nói chung với các bạn điều này.

Khi một hành yếu kém hoặc thiếu hẳn trong tứ trụ, nhắc lại là có những mấu quan trọng:
- hai hành hai bên trực tiếp có tác động mạnh, thí dụ như kim thiếu thì thổ và thủy "lên tiếng", có nghĩa là:

a/ Thổ không có chỗ để tiết khí (để sinh cho) thì sẽ đi khắc Thủy mạnh hơn; giả dụ như ăn học ra trường mà không có chỗ làm thì sẽ làm gì? Có người ra kinh doanh, có người thành công, người thất bại. Trong số thành công mấy ai thích thú thực sự với chuyện mình làm? Người thất bại đổ thừa số phận, hay là xoay trở khó khăn hơn. Nói chữ "khắc" hiểu là như vậy, tức là giải thích nhiều khía cạnh về tâm lý không hài lòng, phải cam tâm gắng chịu, hoặc thiếu phúc đức hơn thì suốt đời lao khổ.

b/ Thủy không có Kim hỗ trợ thì bị lực khắc của Thổ làm cho yếu đi và vì thế mà sinh cho Mộc không đủ, giống như mẹ mà bịnh thì con nhỏ bị lây trước hết. Giống như trên, thí dụ cho thấy điều thiếu may mắn như thế.

Trong tử bình lực đối xung không phải luôn luôn là xấu, ngược lại cần có chúng để sinh tồn (như Thổ và Thủy vậy), tuy vậy, nếu không có bảo hộ thì giống như nhà không có nóc vậy, bạn chạy đi đâu cũng không khỏi nắng.

Khi thiếu 1 hành trong trụ, nói về tính cách của con người là điều trước tiên vì chủ nhân của tứ trụ sẽ kiếm khuyết hẳn đặc điểm đó và sẽ có khuynh hướng "nghịch đảo", đơn giản thôi, đó là vì bản năng sinh tồn của con người là vậy, nếu không được sinh cho thì phải "khắc", phải vất vả, phải tìm kiếm, lao tâm lao lực mới sống được.

Tính cách được hình thành dần dần từ bản khí như thế đậm sâu qua môi trường sinh sống là xã hội, trong đó có gia đình, trừong học, bạn bè. Từ tính cách đó mới tạo nên số phận của bạn, không có gì khó hiểu.

Khi chúng ta còn nhỏ, rất hiếm khi hiểu được Dịch lý, chẳng có ai chỉ dạy điều thuận nghịch của trời đất, xã hội ngày nay Nho học đã tàn nên những điều này xem như là khách quan. Từ một nhân hai, nhân bốn, tiếp nối như vậy, một thế hệ nhanh chóng hình thành một tính cách đại chúng rồi. Có nói nhiều đi chăng nữa, thì lý luận cuả người học Dịch ngày nay khác xa thời trước, vì thế nên mà luận tính cách và số phận tùy thuộc vào môi trường sinh hoạt, cội rễ của nó là gia đình và phương hướng sinh sống, làm việc.

Vậy bậc cha mẹ tìm hiểu Dịch lý rất muốn cân bằng lại cho con cái điều kiếm khuyết này. Như thế nào?

- qua cách đặt tên cũng được, nhưng phải tìm thầy đồ, thầy Nho viết sang tiếng Hán, có ý nghĩa bổ sung thôi, quan trọng là không dài quá, không ngắn quá, không cần "nổ", "kêu" quá cũng không quá khiêm nhường. Để ý đến cách đọc tên, vần bằng trắc có đủ, ý nghĩa của tên là quan trọng nhất.

- lúc còn nhỏ thì cách ăn uống và chỗ ngủ là quan trọng vì thời gian của nó ở phương hướng đó chiếm nhiều nhất. Thiếu hành nào thì chú ý phương hướng của hành đó; thiếu mộc thì ngã về đông, đông bắc, thiếu kim thì để giường ngủ vào cung Đoài, phía Tây mà khỏi cần phải di chuyển hẳn đi nơi khác. Tránh gió lùa ở mé nào thì tùy theo nơi ở, và những điều căn bản nhất về vệ sinh, nhà ở thì cũng tùy chỗ sinh hoạt, nên theo đó là làm để khỏi lệ thuộc thái quá đâm ra "mê tín".

- sức khỏe của những trụ thiếu ngũ hành thường hay mất cân bằng, đầu tiên là hành thiếu, sau đó là hành nó đi khắc và hành khắc nó. Thí dụ: kim thiếu thì mộc và hỏa có tác động lên sức khoẻ, nên trẻ nhỏ hay đau đầu, suy nhược, mạch loạn, nổi ban sớm...

- tìm người có hành thích hợp mà ta thiếu để nương tựa vào, âm thì tìm dương, dương thì tìm âm. Bởi thế nên lâu nay có nhiều cách nói là "bán khoán", "làm con nuôi họ khác"... cũng không ngoài mục đích này. Nhưng phải là một thời gian dài và ở gần mới được. Vì tính cách của người kia sẽ điều hòa lại sự kiếm khuyết bên này. Rất dễ hiểu là ta hay nói đến chữ "đền bù", "lấp đầy"... và cảm thấy rất hài lòng.

Vì khi nói đến sự kiếm khuyết của một người, tại sao không nói đến sự dư thừa của người khác? Cả hai đều có "khuyết điểm" và khi kết hợp được với nhau thì rất tốt cho cả hai. Tất cả mọi việc trong trời đất hài hòa và duy trì được sự sống không ngoài hai mặt khác biệt, nhưng dựa vào nhau mà tồn tại: có nóng có lạnh, có sáng có tối...Không có thái cực nào mà lâu bền.

Tử bình giải thích vòng trường sinh âm dương, thuận nghịch là như vậy. Tại sao không thuận mà nghịch lại để làm gì? Nếu ai nhìn vào Bát quái đồ cho kỹ thì rõ ràng là thấy được điểm "gặp gỡ" của 1 ngũ hành trong vòng âm dương này: chúng tập hợp lại ở cung Đế vượng và Lâm quan.

nhuphuong
24-02-2009, 03:25 PM
Cảm ơn chị Moclan rất nhiều về bài viết. Tôi muốn làm phiền chị một chút nữa. Cháu nhà tôi sinh vào 21 giờ 40 phút ngày 17 tháng 5 nhuận năm Mậu dần(tính theo tiết khí thì đã là tháng 6) thì tính là giờ TUẤT hay giờ HỢI vì theo một số bác "tính giờ theo mùa - Diễn cầm tam thế rất đúng" thì cháu sinh vào giờ TUẤT (tháng tư và tháng 6: 20:40 - 22:39: TUẤT). Vậy theo chị cháu sinh giờ nào? Xin cảm ơn chị nhiều

moclan
24-02-2009, 04:41 PM
Gửi nhuphuong: Theo tử bình thì ngày tháng năm đó tính giờ Quí Hợi, tiết tiểu thử, Đinh hỏa nắm lệnh.

moclan
24-02-2009, 04:53 PM
Một trong những cách nâng đỡ hành thiếu một cách tự nhiên là VẬN. Kiểm tra xem đại vận đi theo chiều nào. Nếu hành đại vận là hành thiếu có ngay từ thuở nhở thì thân thể sẽ được bồi dưỡng thêm lên.
Giả tỉ như thiếu Kim, hành Thổ cường vượng, hành vận từ Canh, Tân là 2 vận đầu tiên trong đời thì sang đến trung vận sẽ gặp Nhâm, Quý, lúc đấy sẽ có đủ lực để chống chọi với Thổ.

Các bạn nên nhớ trên đây là những thí dụ đơn giản nhất để hiểu căn bản, vì chưa tính Hợp, Hóa, xung khắc của Chi. Những phần này phải đi từng tứ trụ mới có lời giải chính xác được.

Tứ trụ của nhuphuong thiếu ngũ hành Kim. Đề nghị bạn tự phân tích trên đây để các bạn quan tâm cùng hiểu thêm.

0909091363
02-03-2009, 03:03 PM
Hay quá!!!

thienchi68
03-03-2009, 01:51 PM
chào Chị Môc Lan .
Lâu nay chắc chị bân nên ít thấy chị lên diễn đàn ,xin nhận ở tôi lời chúc sức khỏe và may mắn .
Nhờ chị coi dùm tử bình cho con tôi xem việc học hành cháu như thế nào và giúp dùm cho ông xã tôi với ;
Chồng tôi sinh lúc 5 giờ 10 ngày 01 tháng 10 năm 1962 (ÂL)
con trai tôi sinh lúc 17 giớ 10 ngày 10 thạng năm 1993 (âL)
Mong chị giúp cho .Tôi thành thật cảm ơn

moclan
06-03-2009, 04:32 PM
Xin chị thiênchi68 cho biết ngày giờ và nơi sinh theo dương lịch (không phải âm lịch) và xin chị mở đề tài mới vì trong mục này moclan viết bài giới thiệu môn Tử bình mà thôi.

nhuphuong
27-03-2009, 02:42 PM
Cảm ơn chị Moclan rất nhiều về bài viết. Nếu có thể xin chị chỉ giúp tôi với: Tôi có con gái sinh ngày 06-12-1991 vào 8 giờ 50 phút. Tử bình của cháu là:
Tân mùi Kỷ hợi Canh tuất Canh thìn
Kiếp Chính ấn Nhật nguyên Tỷ

Vận:
Canh Tân Nhâm Quí Giáp Ất Bính Đinh
Tí Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi

Năm nay cháu đang học lớp 12, tôi cũng chưa biết nhiều về tử bình nên mong chị chỉ giúp cho xem năm nay liệu cháu có thi đỗ (phổ thông cũng như đại học) không? cháu có đặc tính rất khó bảo (mặc dù cũng chăm học nhưng theo ý của cháu). Trong trụ ngày và giờ của cháu là Canh tuất và Canh thìn (khôi canh) có phải vì thế mà cháu rất bướng bỉnh? Rất mong được sự giúp đỡ của chị. Xin cảm ơn chị

moclan
27-03-2009, 03:37 PM
Xin nhắc nhuphuong là trong này các bạn nên tự luận Tử bình thì các bài không bị dời qua mục "Coi Tử Vi-Tử Bình". moclan chỉ làm công việc phụ giúp các bạn trong việc luận giải và bàn luận với các bạn khác khi có phản hồi. Nhưng có lời bàn về Khôi Canh thì moclan sẽ trả lời ở đây.
Thứ nhì thì câu hỏi "Thi đỗ hay không?" có thể hỏi qua Quẻ Bốc Dịch là mau chóng nhất.

nhuphuong
28-03-2009, 06:57 PM
Cảm ơn chị Moclan đã chỉ giúp vấn đề này nên hỏi ở mục nào (thật ra lúc đầu tôi cũng băn khoăn khi có cầu hỏi như vậy ở mục này). Tôi có đọc một số sách (nhưng chưa được hiểu lắm) thì thấy nói nếu phụ nữ mà có sao khôi canh thì phần nhiều không tốt về chuyên chồng con và tính rất cương cường. Cháu nhà tôi thì còn nhỏ chưa biết chuyện chồng con ra sao nhưng tính nết thì đúng là rất "cứng" hầu như các cô giáo chủ nhiệm của cháu đều có nhận xét như vậy, Vì vậy việc hướng nghiệp cho cháu, cũng như khuyên nhủ cháu trong cuộc sống rất khó. Vậy chị có thể cho lời bàn về sao khôi canh và có cách nào để khắc phục? (xin lỗi chị nếu như tôi đã làm phiền chị).

moclan
29-03-2009, 04:19 PM
Tôi có vài thực tế về Nữ mệnh có Khôi Canh trụ ngày, việc chồng con đúng là hơi muộn màng. Tính tình thì rất cứng cỏi, ít nghe lời khuyên bảo của ai vì họ không quyết định được khi có quá nhiều ý kiến, chứ không phải là không nghe. Người Khôi canh chỉ cần 1 quý nhân thôi và nếu gặp được thì sẽ "dứt không ra".

Trụ của con gái nhuphuong tôi tính ra thì giờ Tân Tị thì phải, vì 8 giờ 47 phút là đã sang giờ mới, không còn là Canh Thìn nữa. Nhuphuong xem lại cho đúng. Tuy nhiên dụng hỉ thần của hai giờ này cùng là Mộc và Hỏa, chỉ khác có thêm chữ Canh ở trụ giờ thì hậu vận kém hơn chữ Tân.

Canh nhật chủ thì trường sinh ở Tị là hậu vận và cung con cái, thân vượng vừa phải, dụng thần nên lấy Tài sinh Quan, nữ mệnh được cả 2 đường là giúp chồng nhờ con. Đường học vấn thì có Văn Xương ở Hợi, nhưng trụ này lâm Bệnh và gặp Tị xung, năm tháng Tị xung Hợi thì sẽ phải cố gắng tối đa để đạt được kết quả.

Từ năm ngoái là vận này đang trong đà khó khăn nhất vận, chỉ cần xảy một chút là không thành gì cả. Sức khỏe của cháu thì thấy có thay đổi gì không?

Trong gia đình có ai tuổi Mùi hoặc Kỷ là nữ giới không?

nhuphuong
29-03-2009, 05:38 PM
Tôi thật sự cảm động khi nhận được trả lởi của chị vì tôi đang rất lo lắng về việc học của cháu.
Tôi xin trả lời câu hỏi của chị: Tôi bị đẻ mổ (cấp cứu) nên không thể tự xem giờ sinh của cháu chính xác nhưng cô cháu (đang là sinh viên thực tập khoa sản lúc ấy) đã đón cháu khi cháu chào đời và nói rằng khi đang cắt rốn cho cháu, nhìn lên đồng hồ thì là 9 giờ.
Trong gia đình không có ai là nữ giới tuổi mùi hoặc kỷ (bố cháu tuổi tân sửu). Năm ngoái cháu có bị bệnh trĩ và thỉnh thoảng cũng kêu đau đầu (từ cấp 2 trở về trước cháu rất béo, cao gần 1m6 nặng 57kg, khi vào cấp 3 cháu nhịn ăn và ăn rất ít, chỉ sau 2 tháng cháu còn 48kg, nói thế nào cháu cũng không chịu ăn, gia đình rất mệt mỏi vì cháu).
Tôi cũng xin hỏi trong gia đình ở đây có phải là những người cùng chung sống trong một nhà không ạ? Trong quá trình học của cháu tôi thấy cháu học các môn văn và ngoại ngữ khá hơn các môn tự nhiên (có năng khiếu hơn). Lên cấp 3 khi đăng ký ban học tôi khuyên cháu học ban D (toán văn ngoại ngữ) nhưng cháu dứt khoát muốn vào ban B và cháu đang ký học ban cơ bản A (nâng cao toán lý hóa) để thi đại học Y. Sang năm lớp 11 cháu nói cháu không thi Y (không thấy thích môn sinh vật nữa) và sẽ thi khối A. Đến giữa học kỳ 1 lớp 12 cháu lại quyết định thi khối D, cháu nói môn vật lý khó quá và cháu bỏ luôn không học môn ấy nữa. Bây giờ xem các bài vật lý, sinh vật thi thử trắc nghiêm cháu nói không biết gì (vì cháu đã bỏ và không học những môn này vì đoán năm nay thi các môn khác).
Tôi thật sự sốc vì không biết cháu có thi đỗ được phổ thông không (thời gian chỉ còn 2 tháng)chứ không nói đến thi đại học. Mà tính cháu như vậy tôi cũng rất sợ nếu không thi đỗ phổ thông cháu rất dễ bị trầm cảm. Vì vậy tôi cũng rất muốn có cách nào đấy giúp cháu tốt nghiệp được phổ thông (xin lỗi chị nếu tôi đã dài dòng). Rất mong được sự giúp đỡ của chị.
Xin chân thành cảm ơn chị.

moclan
29-03-2009, 06:28 PM
Vậy thì cô cháu (cắt rốn cho cháu) tuổi gì? Nên cho cháu di chuyển nhiều hơn, ra ngoài, đi chơi thoáng mát nơi cây xanh đồng ruộng, không nên ngồi một chỗ nhiều.

Con trẻ bây giờ cũng chẳng phải tại số có Khôi canh hay không Khôi canh, các cháu thường bị "stress" ở những động lực thúc đẩy mà vì lý do nào đó chúng tự đẩy ra, bản năng tự vệ là phải che chở cho mình bằng cách chạy lòng vòng như vậy đấy. Tôi cảm thấy năng lực cháu giỏi nhưng gặp vận hạn giống như bị tù hãm lại, có gì xin chị đừng buồn. Sức khỏe năm nay của cháu còn sẽ kém hơn nữa, thực sự đấy mới là điều quan tâm nhiều nhất. Thổ vượng thì Thủy suy, hãy thử vận dụng hành Kim làm giảm bớt khí lực của Thổ xem sao mà thí dụ như tuổi Giáp Tý cũng chính là mệnh Kim, đối với nữ thì tìm ở nam nhân, bạn bè, thầy cô, chú bác... gì cũng được. Các năm tháng ngày giờ mang chữ Giáp Tý cũng là một thần may mắn cho cháu năm nay.

nhuphuong
30-03-2009, 01:11 PM
Xin chào chị Moclan.
Xin cảm ơn chị rất nhiều về lời khuyên. Cô cháu (cắt rốn cho cháu)tuổi canh tuất (sinh năm 1970). Nhưng hiện giờ cô cháu đang sống và làm việc ở Pháp (là bác sĩ) cô cũng muốn cho cháu sang Pháp học đại học, nhưng trước đây cháu nhất định không muốn (cháu thích học ở Mỹ, nhưng thực sự nhà tôi không có điều kiện), cách đây hơn nửa năm cháu đã đồng ý và đi học tiếng Pháp. Tôi không hiểu sang Pháp có phải là phương vị hợp với cháu không?. Vì đúng như chị nói, sức khỏe của cháu mới là quan trọng nhất. Hiện giờ chỉ có người chú họ của cháu sinh năm 1981 (nhưng lại ở TP Hồ Chí Minh) là người cháu tin tưởng và có thể khuyên bảo cháu được.
Cháu rất thích môn bóng rổ và cũng tham gia đội tuyển của nhà trường nơi cháu đang học cấp 3 nhưng nhiều khi thái quá (quên cả học). Năm lớp 12 tôi chỉ muốn cháu tập trung để thi tốt nghiệp và thi đại học nhưng cháu vẫn ham mê bóng rổ.
Tôi định sau khi cháu thi xong đại học sẽ cho cháu lên ở nhà bà ngoại (ở phía bắc so với nơi sinh của cháu, bà ngoại tuổi nhâm thân, cũng rất muốn cháu ở cùng), chắc là được chứ ạ?
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn chị.

atomicbomb
12-03-2010, 01:49 PM
Nhưng chung quy là Tử bình xét qua Địa nguyên (CHI) tìm lại bản chất khí ban đầu của Thiên nguyên (CAN), và như thế cũng là tìm được Nhân nguyên (NGƯỜI).[Chào chị moclan, chị có thể giải thích kĩ hơn đoạn này được không.Như vậy Chi là khái niệm riêng biệt với can hay Chi là tổ hợp các Can với mức độ khác nhau mà thành ? Ví dụ chi Hợi là tổ hợp của 10 can nhưng 2 can Nhâm Giáp có cường độ mạnh nhất.Đó là thuyết Tam Tài. Thiên Can là trời cho, Địa nguyên là do sinh khí của đất, của cha mẹ tổ tiên, còn Can tàng ẩn trong địa chi đó chính là con người của ta nằm trong môi trường đang có. Vì thế nên luôn luôn có sản sinh ra cái mới mặc dù có sự lập lại của tứ trụ.

Đây là mấu chốt để hiểu tứ trụ là quan niệm của Tam Nguyên Vận Khí là như vậy.

Khi tôi học tứ trụ khúc mắc nhất là không hiểu được can chi, can chi chuyển hóa như thế nào, khi nói tháng Ất Sửu chẳng hạn thì Sửu từ đâu mà có Ất từ đâu mà có, hay can và chi chỉ theo thứ tự mà an bình đẳng với nhau. Can là can mà chi là chi, cứ lấy tổ hợp mà xét ?
Khi nói Can là trời, chi là đất thực sự trời là gì đất là gì ? tại sao lại gán với Can với Chi thì quá trừu tượng chung chung nên rất khó hiểu.
Đọc bài viết của chị tôi thấy rất rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu trừ đoạn tôi thắc mắc ở trên, có lẽ là trình độ Tử Bình cao cấp nên chị không đi vào cụ thể ?

ginsonicc
15-03-2010, 10:48 PM
Can là cái Khí lộ ra ( nói theo cách "Trời đất" thì nó là cái Khí bốc lên trên cao thành hình/thể ). Nhưng phải cần có gốc thì cái Khí mới vững vàng/đẹp đẽ. Địa chi chính là cái gốc.
Địa chi theo vòng Trường Sinh mang tính chất của 4 mùa ( Hợi, Tý, Sửu, mùa đông tháng 10, 11,12. Mùa đông Thủy vượng nên Hợi có Khí gốc là Nhâm, nhưng đồng thời Mộc khí cũng bắt đầu nẩy sinh nên Hợi chứa Nhâm và Giáp.
Tại sao Năm Giáp và Kỷ bắt đầu là tháng Bính Dần thì ít sách giải thích, nhưng nó cũng có thuyết riêng.

Không biết là có hiểu đúng cái thắc mắc của atomicbomb không, nhưng mong là câu trả lời có giúp ích được một chút.

Sonicc

atomicbomb
16-03-2010, 06:46 PM
Can là cái Khí lộ ra ( nói theo cách "Trời đất" thì nó là cái Khí bốc lên trên cao thành hình/thể ). Nhưng phải cần có gốc thì cái Khí mới vững vàng/đẹp đẽ. Địa chi chính là cái gốc.
Địa chi theo vòng Trường Sinh mang tính chất của 4 mùa ( Hợi, Tý, Sửu, mùa đông tháng 10, 11,12. Mùa đông Thủy vượng nên Hợi có Khí gốc là Nhâm, nhưng đồng thời Mộc khí cũng bắt đầu nẩy sinh nên Hợi chứa Nhâm và Giáp.
Tại sao Năm Giáp và Kỷ bắt đầu là tháng Bính Dần thì ít sách giải thích, nhưng nó cũng có thuyết riêng.

Không biết là có hiểu đúng cái thắc mắc của atomicbomb không, nhưng mong là câu trả lời có giúp ích được một chút.

Sonicc

Cám ơn bạn, như vậy thì Chi là gốc, Can là ngọn. Tại sao các sách đều nói Can là gốc, Chi là ngọn.

maynghien
09-04-2010, 12:28 PM
Theo suy nghỉ của cá nhân tôi thì chữ Can (đồng âm với chữ căn) có nghĩa là gốc.

Thành ngữ Kim chi ngọc diệp : có nghĩa là cành vàng lá ngọc, ở đây chữ chi có nghĩa là cành hay hiểu một cách nôm na là ngọn.

Vì thế theo cá nhân tôi thì Can là gốc và Chi là ngọn.
Nếu có gì không phải xin bỏ qua.

datago
01-05-2010, 06:27 PM
chào tất cả ace trong diễn đan !
mình cảm ơn về bài viết rất hay ở trên. nhưng mình có đọc tài liệu của thầy TVH thì mình không hiểu lắm về cách tính lưu niên tuế vận như thế nào. mình xin được mọi người quan tâm đến vấn đề cách xác định.

Tuancali
01-05-2010, 11:04 PM
Dễ hiểu nhưng không dễ đoán bằng tứ trụ. Nghĩa là cũng chẳng dễ hiểu. Đặt cái tựa cho "ăn khách" vậy thôi. Biết thêm cho vui thì được.

Chắc chắn sau này sẽ thấy rất mất thời gian.

Liên_Hoa
30-06-2010, 03:01 AM
Cô ơi cháu tên Trịnh Ngọc Liên, sinh vào lúc 11 rưỡi đêm ngày 29/9/89 âm lịch, cháu thấy cuộc đời cháu rất trắc trở lận đận tuy xuất thân khá giả, liệu cái tên này có cần phải thay đổi ko vì giờ sinh thì ko thay đổi đc rồi.

DUC unido
16-07-2010, 11:00 AM
Đã đọc "tứ trụ thật dễ hiểu" cũa Moc lan
Xin xem dùm tứ trụ cũa tôi nam canh dần này thưa kiện có thành công không?
phái nam,sinh nam 1941 tu tru nhu sau:
trụ năm trụ tháng trụ ngày trụ giờ
kiếp Quan Nhật/Quan thương
tân tỵ Đinh dậu canh ngọ Quý mùi

Vì tôi đang tranh chấp đất với người khác,không biết thành hay bại?//
Nhờ Mộc lan xem giùm,Thành thật cám ơn nhiều.Tôi củng đang tập tễnh nghiên cứu môn này.
Kính thư,
Duc unido

quantrimax
25-01-2012, 11:44 PM
"Tứ trụ thật rễ hiểu"

Với đầu đề ngắn gọn và hấp dẫn này sẽ giúp nhiều người yêu thích môn Dự đoán theo Tứ trụ sẽ có thêm dũng khí để bước vào thực tiễn, từng bước nghiên cứu và chinh phục một môn dự đoán ít phổ biến hơn so với các môn dự đoán khác, nhưng nó có thể dự đoán chính xác Mệnh vận của mỗi người nếu tiếp thu được phần nào kiến thức rộng lớn của Dịch lý nói chung, âm dương ngũ hành nói riêng.
Chúc Moclan năm mới mạnh khỏe, chinh phục đỉnh cáo mới về Dịch học và tiếp tục phổ biến kiến thức quý báu của mình cho nhiều người học hỏi.

MRGIO
29-04-2012, 01:46 PM
Chị MocLan cho em hỏi , cung thê em có khôi canh kim dư thì luận thế nào chị ?
Của em .
Bát Tự: Năm Đinh Mẹo, Tháng Nhâm Tý, Ngày Canh Tuất, Giờ Giáp Thân

http://www.lyso.vn/tutru/laso.php?lid=1U888FHD

moclan
29-04-2012, 03:04 PM
2 Thần sát mà mrgio hỏi theo giải thích của các sách cổ là cát thần (đối với nam). Khôi canh có 4 ngày Canh Thìn, Canh Tuất, Nhâm Thìn, Nhâm Tuất. Có Canh Thìn, Canh Tuất thì Quan Sát là kị. Gặp Nhâm Thìn, Nhâm Tuất thì kị Tài tinh.

Còn về Kim Dư thì xưa kia chỉ xem cho năm, sau này tính thêm cho ngày. Thí dụ như năm Đinh Mão thì THÌN mới là Kim Dư.

Vậy mrgio phải tự nhận định xem các tính cách của Kim Dư có đúng cho mình hay không: thông minh, ôn hòa, nhiều bạn gái, hay là rất được nhiều phái nữ giúp đỡ, (sau này đông đúc thê thiếp !), đi đâu cũng được người đón kẻ đưa. Nói chung, có Kim Dư như là quý nhân cưỡi xe vàng.

(Tuy nhiên, sách vở toàn nói chung chung, cách cục không bị phá, hoặc cách bị phá nhưng được hóa giải, đại vận thuận theo dụng hỉ thần thì mới tốt).

MRGIO
29-04-2012, 03:24 PM
Thực ra từ hôm qua em mới bất đầu học tứ trụ đọc bài viết về tứ trụ của chị , mới đây down thêm quyển " dự đoán theo tứ trụ của cụ Thiệu Vĩ Hoa " thấy cách luận của tứ trụ lấy ngũ hành nhiều và rất hay .
Về nhận định tính cách :
Tính em sòng phẳng , dễ giao tiếp , nhiều bạn gái nhưng lúc yêu lại chả biết chọn ai ( hơi ngại phụ nữ ) , thông minh thì bình thường , thường được người nữ giúp về tiền bạc , công việc , cuộc sống bình thường vì em cũng không nhất thiết coi trọng tiền bạc lắm .hay được người giúp đỡ ( là những người giỏi ) .
Về tình duyên hay trắc trở , hay vì trụ ngày có " kiêu " nên khá vất , hay gặp tai nạn khi đưa người yêu đi chơi , trong tình yêu đôi bên không hiểu nhau dẫn đến chia tay " toàn chớm nở đã tàn "
Chị MocLan có thể bình lá số em được không ạ ? theo tử vi thì em lết bết lắm , mà ngẫm thấy cuộc đời cũng long đong , nghe 1 đứa em học tử bình nói " thân em tiết nhiều nhưng thu chẳng bao nhiêu " , liệu sau em có nghèo đói không . Có người bảo tính em mang tính canh tân , sau 30 tuổi " có thể xuất ngoại và ở lại nước ngoài " nhưng hướng đi bây giờ thì thấy khó quá . từ nhỏ em có cơ hội xuất ngoại 3 lần nhưng vì sức khỏe không tốt nên không đi được .
Cảm ơn chị .