View Full Version : Trấn mộ, phục hồn ( tác giả Quangtichphapsu)Nguyệt
27-12-2007, 05:24 PM
Sau 3 ngày thì người ta thường làm lễ mở cữa mả, dùng khoa cúng "phục hồn khoa". Vì thế việc này cũng gọi là lễ Phục hồn. Hoặc là hồn còn u uẩn nơi này nơi khác, hoặc là còn luyến xác nội quan, hoặc là ẩn ngang bờ dọc bụi, hoặc là nương ngọn suối châc mây... nhập cái phan để về nhà. Phan 3 ngày có 3 đuôi.

Triệu linh ở đây là gọi vào, cho ăn (chúc thực) cho tắm (tắm bằng 3 bát nước: nước vôi, nươc trắng, nước hoa) cho ăn (chú thực) cho mặc quần áo (trưởng minh y + cấp mã) nghe kinh lĩnh kệ hàng ma. Thọ Bồ đề đại giới và tam quy. Phan 49 ngày có 4 đuôi và thường làm bẳng giấy màu vàng.

Nội dung các phan gần giống nhau.

Trong phan viết theo lối chữ ngang to vào tình theo nam linh - nữ thính.
Triệu Linh là gọi về. Tiếp Linh là cho vào diện kiến...

tiếp Linh và Triệu Linh là 2 khoa hoàn toàn khác.
Triệu linh là lấy danh nghĩa người thân của vong gọi vong về.
Triệu linh là lấy danh nghĩa Phật Pháp cho vong vào nhập đàn.
Tuần tự như sau: Triệu Linh - Thỉnh Phật - Tiếp Linh .....
Phá ngục hay còn gọi là Khai Bát - Phá Ngục là một nghi thức khi pháp sư dùng Thiền trượng hoặc Tích trượng chống vào cái trôn bát úp,mở ra Âm Dương lộ để vong được đối chiếu hai cõi âm - dương, và thực hiện các nghi thứ của Thế gian pháp. Một loạt nghi thức sau đó rất là dài nữa bạn ạ.

Trên đây là hình ảnh chi tiết của bộ bùa Trùng tang, Vẫn còn một số nữa nhưng Quang tich chưa thể đăng hết, ví như bộ: Trấn Mộ.
hệ thống bùa trên được giải thích như sau:
Cái bùa vàng đầu tiên là bùa Hộ ma. Chính giữa ghi tên vong, ví dụ: phạm đường chính thất hoàng thị húy trinh phu nhân tự Trinh thuận hiện cần mẫn. Pháp sư đóng Phật ấn, tam giới ấn... và một số ấn khác.
Cái bùa thứ hai: để dưới bát cơm chiêu hồn, lưu ý bùa để cùng chiều với vong.
Cái thứ 3: Viết tên vong vào và để vào lòng bàn tay vong: nam tay trái nữ tay phải.
Cái thứ 4: Gối đầu vong.
cái thứ 5, thứ 6 .. 20: dán theo hướng dẫn
cái 21: viết tên vong vào giửa, hai bên ghi thêm tam hồn - thất phách (với nam) hoặc tam hồn cửu phách (với nữ).
cái 23,23: viết tên vong. bên phải ghi ngày tháng năm sinh, bên trái ghi ngày tháng năm mất.
từ 24 đến hết: theo hướng dẫn.


Chú ý; Bộ bùa trên kèm theo bộ cáo ngũ phương, Bộ thập điện, nhị thánh, cáo đạo lộ, tế hung thần. phó chúc , áo hải hội - lục thù, cầu bát nhã. Hịch thiết tướng trấn...
Tùy theo hoàn cảnh của người chết mà pháp sư thêm các khoa. Như chết do sét đánh: Lôi Công tích lịch khoa,; chết đuối: Động đình Hà bá khoa. v.v..
ngoài hện thống bùa, sớ thì còn bộ cọc tre, linh vật thủ mộ ... và quan trong là hệ thống dấu ấn đóng vào bùa, hệ thống thư quyết cho bùa
Quý vị chỉ nên tham khảo, hoặc nếu có tháy pháp sư làm thì biết là người ta đang dán bùa gì thôi, không nên tự ý in ấn, phát hành mà chuốc họa vào thân


"

Theo bác Quangtichphapsu

Quý độc giả có thể xem link nguồn dưới đây, tại đó có hình của bùa.
http://www.thegioivohinh.com/showthread.php?t=582&page=2
( theo: thegioivohinh.com)