View Full Version : Kinh nghiệm : Giải đoán cung Tử-TứcPhuocduyen
18-11-2007, 06:07 AM
– Sự quan trọng của cung Tử-Tức
– Tử-Tức và cung Phúc Đức, Mệnh, Thân
– Trai nhiều hay gái nhiều ?
– Con truyền tinh.
– Con nhiều, ít.
– Hạn sinh con.

Cung Tử-Tức là một trong các cung mà sự giải đoán thiếu sự chính xác (khác với sự chính xác của các cung Mệnh, Thân, Tài, Di … ). Sự chính xác của cung Tử-Tức chỉ nằm trong những yếu tố rất đại cương. Thí dụ như có những sao xấu nào đó, là không con, hoặc được những cách tốt khác, là người nhiều con. Sự ít con hay hay nhiều con cũng như con thành đạt hay không thành đạt, là những ý niệm rất tương đối. Trong 5 đứa con ra đời, thế nào cũng có đứa thành đạt và đứa không thành đạt.

Ngòai ra nữa, số con cái cũng phải tùy theo cả hai vợ chồng. Một người số ít con, lấy một người có số nhiều con, sẽ thành ra thế nào !? Nếu thêm một người hai vợ, hoặc một người hai ba chồng, thì phải xét khác. Nếu số cả hai người cùng một vợ một chồng thì cái sự nhiều con hay ít con tùy theo số của vợ hay của chồng lại phải tính khác.

Cũng bởi thế, khi tìm hiểu về con cái, phải có cả hai lá số vợ và chồng và phải biết rõ tình trạng hôn nhân (một vợ, nhiều vợ, người chồng lấy vợ kế, người vợ tái giá …)

Phuocduyen
18-11-2007, 06:16 AM
1- Vị thế của cung Tử-Tức

Con cái là một yếu tố quan trọng của hạnh phúc. Người không con, hoặc có con cái mà không ra gì, hoặc có con cái mà không nuôi được, là người thiếu hạnh phúc.

Bởi thế khi xem cung Tử-Tức cũng phải xem cung Phúc-Đức . Cung Phúc-Đức được coi là chủ về sự thịnh vượng hay sự tán tụ của họ hàng (vả chăng, cung Phúc Đức cũng có ảnh hưởng chủ chốt vào cả 11 cung khác). Cung Mệnh, Thân cũng có ảnh hưởng. Nói chung, cung Phúc-Đức tùy theo chính tinh tốt hay xấu miếu vượng hay khắc hãm, mà chủ về gia đình đông đúc hay hiếm hoi, thì cái đó cũng chỉ về con cái. Ngòai ra cung Mệnh, Thân phải tốt, thì do đó mà số con tăng lên, sự nuôi con cũng dễ dàng và mình cũng được nhờ con. Nói cách khác là cung Phúc-Đức và Mệnh-Thân tốt, thì tăng độ số của cung Tử-Tức. Ngược lại, cung Tử-Tức mà tốt, nhưng Phúc Đức lại xấu, Mệnh-Thân cũng xấu, thì phải cho rằng cung Tử-Tức bị giảm kém, hoặc đương số được con cái tốt mà chẳng được hưởng, chẳng được con cái phụng dưỡng.

Tuy nhiên, cũng còn tùy theo kinh nghiệm. Như có người mạng số thật xấu, nhưng cung Tử-Tức lại quá tốt. Người đó về già được hưởng sự phụng dưỡng của con cái. Có người cung Tử-Tức thật xấu, kể như không con, thế mà nhờ Phúc-Đức và Mệnh, Thân tốt, cũng thành có con.

hiver
24-11-2007, 11:24 AM
Hiver thấy xem cung tử tức trên lá số nam giới ít ứng so với lá số phụ nữ.

Phuocduyen
24-11-2007, 03:17 PM
2- Con Trai và con Gái

Có thể phân định trai nhiều hay gái nhiều bằng sự hiện diện của chính tinh tại cung Tử-Tức là Nam đẩu tinh hay Bắc đẩu tinh.

– Nam đẩu tinh là : Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất Sát,, Thiên Đồng, Thái Dương, Thiên Cơ. Cung Tử-Tức có Nam đẩu tinh tọa thủ thì con trai nhiều hơn con gái.

– Bắc đẩu tinh là : Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân. Cung Tử-Tức có Bắc Đẩu tinh tọa thủ, thì con gái nhiều hơn con trai.

– Nếu có 2 chính chinh tọa thủ, 1 là Nam đẩu tinh, 1 là Bắc đẩu tinh thì sao ? Ảnh hưởng Nam đẩu tinh chia đều, vậy phải xem cung Tử-Tức là cung Dương thì con trai nhiều hơn; nếu là cung Âm, thì con gái nhiều hơn.

– Nếu là Tử- Vi đồng cung với một chính tinh khác : Tử-Vi lại là cả Nam và Bắc đểu tinh, thì ảnh hưởng phân định trai gái không còn nữa. Vậy phải xét tính chất của chính tinh đồng cung kia. Nếu chính tinh đó là Nam đẩu tinh, thì sinh con trai nhiều hơn. Nếu là Bắc đẩu tinh, thì sinh con gái nhiều hơn.

– Trong trường hợp cung Tử-Tức Vô chính diệu, thì ta căn cứ vào các chính tinh xung chiếu để tính : Nam đẩu là con trai, Bắc đẩu là con gái. Nếu có cả Nam và Bắc đẩu đồng cung xung chiếu vào cung Tử-Tức thì tùy theo cung Tử-Tức là dương thì trai nhiều, âm là gái nhiều.

Phuocduyen
24-11-2007, 03:18 PM
3- Vấn đề con truyền tinh

Vấn đề này được nhiều người nhắc nhở đến và cho là một yếu tố quan trọng cũng như trường hợp vợ chồng truyền tinh.

– Vợ chồng truyền tinh : Cung Thê của chồng có một bộ chính tinh nào, thì cung Mệnh của Vợ có đúng một bộ chính tinh đó. Hoặc ngược lại, cung Phu của vợ có bộ chính tinh nào thì cung Mệnh của chồng có bộ chính tinh đó. Các bộ chính tinh như Tử-Phủ-Vũ Tướng, Sát-Phá-Liêm-Tham, và không cứ phải đúng chinh tinh tọa thủ tại cung; cung Mệnh của vợ có Liêm Trinh, cung Thê của chồng có Thất Sát, và cả hai cung cùng có bộ Sát Phá Liêm Tham, thế cũng là truyền tinh.

– Con truyền tinh : Cung Tử-Tức của đương số có chính tinh hay bộ chính tinh nào đó, xem cung Mệnh trong lá số đứa con. Nếu cũng có chính tinh hay bộ chính tinh đó, thì đó là đứa con truyền tinh. Đứa con truyền tinh là đứa con sau này có nhiều liên quan với mình, như sau này nó chăm lo phụng dưỡng cho mình, hoặc là sống chung với mình, ở gần mình, hoặc cũng có thể là mình phải chăm sóc cho nó. Không hẳn phải là như vậy có nghĩa là các đứa con khác không có hiếu với mình; cũng có thể có những đứa con không phải là truyền tinh cũng có hiếu với mình, nhưng chúng vì hòan cảnh mà ở xa thì chúng không thể chăm sóc đến cha mẹ theo lối sớm khuya thăm hỏi thế thôi …

– Quan điểm thứ ba dựa vào Ngũ hành giữa các bản Mệnh. Nếu Mệnh đứa con có hành tương sinh với Mệnh của cha hoặc của mẹ thì gọi là tương hợp. Nếu khắc thì tương khắc. Bản Mệnh nào được sinh thì đắc lợi, bị khắc thì xấu. Ví dụ bản Mệnh của đứa con là hành Thủy sẽ tương hợp với các bản Mệnh : Thủy, Kim và Mộc của cha hay của mẹ nhưng sẽ tương khắc với bản mệnh Hỏa, Thổ của cha hoặc của mẹ. Quan điểm này xét ra khả chấp và có thể dùng làm yếu tố đánh giá bổ túc vấn đề truyền tinh. Nếu vừa có truyền tinh, vừa thuận hành giữa bản Mệnh thì càng đẹp. Nếu có truyền tinh mà khắc hành hoặc là bất truyền tinh và khắc hành (nhất là đứa con bị khắc) lại càng xấu cho đứa trẻ.

– Một quan điểm nữa dựa vào hàng Can và Chi của tuổi kết hợp thêm nhị hợp, tam hợp tuổi để biết thêm sự sinh, khắc của đứa con với cha và mẹ. Nói chung chỉ là tương đối cũng không hẳn là chính xác. Trường hợp này nhiều người hay sử dụng vì nó dễ dàng ứng dụng hơn là xem Tử-Vi hay Tử-Bình.

Theo tôi cần phải phối hợp với các phương pháp, chứ áp dụng một phương pháp thì dễ mắc sai lầm chủ quan.

Phuocduyen
24-11-2007, 03:22 PM
4- Vấn đề có mấy đứa con

Trong các sách Tử-Vi, có ghi những cách chỉ dẫn số con trong mấy trường hợp. Ví dụ : Có chính tinh này miếu thì năm con, có chính tinh kia hãm thì một con, có sao xấu nọ thì “ đến già không có tay bồng con thơ “. (Tôi không nhắc lại, các bạn nên tham khảo các sách Tử vi hay trong thư viện điện tử diễn đàn đều có đầy đủ)

Chúng ta chỉ có thể tin ở những cách đó một cách rất tương đối, chưa kể rằng phải phối hợp các cách đó để “tạm đưa ra một đáp số về con”. Ngòai ra, lối đóan cũng không thể chính xác, là vì có những đứa con đẻ ra, mà có đứa sống được, có đứa hữu sinh vô dưỡng; xét tuổi của đương số, nếu là tuổi đương độ sanh đẻ, chưa thể biết rõ đã đành; nếu là người đã qúa tuổi sanh (thí dụ 60 tuổi) thì số con cũng khó thể chính xác, là vì ngày nay, những thanh niên, con cái của các ông bà lớn tuổi, chết một cách lãng xẹt, thì như vậy có kể cả không ?.

Có nhiều vị nổi danh về Tử-Vi chủ trương rằng số con mình là số con mà mình nuôi được đến tuổi trưởng thành (18, 21 tuổi) chứ không phải là số con sanh ra (kể cả những đứa con chết yểu).

Nhiều vị nổi danh Tử-Vi cũng chủ trương những nguyên tắc để giải đóan số con như sau :

– Chỉ kể đến số con của hai vợ chồng chính thức (có hôn thú) và ở trường hợp một vợ một chồng, sống với nhau lâu dài thì phải tính như sau : ước lượng số của chồng mấy con, ước lượng số của vợ mấy con, đem cộng lại rồi chia hai. Thí dụ : Theo lá số chồng là 8 con, theo lá số vợ 2 con; cộng lại rồi chia hai thì hai vợ chồng đó được 5 con. Trong Tử-Vi các cung Tài-Bạch, Điền-Trạch và Tử-Tức của hai vợ chồng bù trừ cho nhau.

– Một người thường, không phải là thứ đại lãnh tụ, có cung Tử-Tức rất xấu là người không có con với người vợ duy nhất của mình, nhưng nếu cung Nô Bộc thật tốt, cũng có thể có nghĩa là người đó có những đứa con ngọai hôn với những nhân tình, vợ bé …

Phuocduyen
02-12-2007, 02:36 PM
5- Hạn sinh con : Sanh Trai hay sanh Gái

Vận sinh con, cần nhất phải có sao Thai

Gặp Tiểu vận mà có sao Thai và những hỷ tinh như Hồng Đào Hỷ, Sát Phá Liêm Đào, Nhật, Nguyệt, thì có tin mừng sinh con. Sao Thai là quan trọng nhất.

Tuy nhiên, không có sao Thai ở Tiểu Vận. Sao Thai có thể đóng ở Đại vận, hay ở Nguyệt Vận. Vậy ta cộng chung các sao ở Đại Vận, Tiểu Vận, Nguyệt Vận , thấy có sao Thai và các bộ Hỷ tinh thì đó có thể vận tốt sinh con. Tuy nhiên, ở Đại vận và Tiểu vận mạnh hơn là ở Nguyệt Vận.

Còn sinh con Trai hay con Gái thì xem cung Tiểu vận báo hỉ, có Nam đẩu tinh hay Bắc đẩu tinh. Gặp Nam đẩu tinh thì sinh Trai; gặp Bắc đẩu tinh thì sinh Gái. Nếu gặp Tuần Triệt đóng ngay cung, thì ảnh hưởng ngược lại., Nam đẩu tinh sinh Gái, Bắc đẩu tinh sinh Trai.

Phuocduyen
02-12-2007, 02:37 PM
6-Cách Sinh đôi

Cung Tử và cung hạn của năm sinh nở là hai nơi dùng để ước đóan vấn đề sinh đôi. Dù sao trường hợp này hiếm có, nên cũng cần xét đóan dè dặt. Gồm có :

– Thai, Nhật, Nguyệt đồng cung.
– Nhật Nguyệt ở Tử-Tức giáp sao Thai.
– Thai, Tả Hữu đồng cung.

Ví dụ : Lá số đẻ sinh đôi (http://www.tinvietonline.com/KHHB/tuvi/print.php?topic=0,194841221,LA_SO_DE_SINH_DOI,1,19 48,4,12,22,00,5,1,12,3,4&session=88)

v Em bé này đẻ ra sau, còn con chị đẻ ra cho người khác nuôi hộ.
v Đẻ năm Tý, tiểu hạn đóng ở cung Nô-Bộc có Nhật, Nguyệt ngộ sao Thai.
v Thân Mệnh có Liêm Tham (hãm) ngộ Xương Khúc và Thiên Hình, đẻ ra hai bàn chân đã bị lang lỗ (bạch tạng). Đúng như trong Ma thị Phú có nêu “Xương, Tham cư Mệnh phấn cốt túy si”

Phuocduyen
02-12-2007, 02:39 PM
7- Con nuôi

Con nuôi ở đây là con khác dòng máu của cả cha lẫn mẹ, không phải là con riêng của cha hay mẹ được mang về nuôi chung với con ruột. Không cần gì phải tuyệt tự mới lập con nuôi. Có gia đình có con cái đông mà vẫn nuôi con nuôi làm phúc. Cho dù là tuyệt tự mà lập con nuôi thì đây cũng là một cách tích phúc.

Vì lý do nhân đạo đó cho nên, trong cách con nuôi, tại cung Tử-Tức đều có những sao Phúc dưới đây

– Ân Quang, Thiên Quý.
– Thiên Quan, Thiên Phúc
– Dưỡng.

Có khi không cần hội đủ bộ hai sao. Riêng hai sao Ân Quang, Thiên Quý còn có nghĩa là con nuôi hiếu đễ.

Phuocduyen
02-12-2007, 02:40 PM
8- Con Dị Bào

Con Dị Bào có nghĩa là người đàn ông có con với mấy người vợ, hay người đàn bà có con với mấy người chồng (Chồng trước, chồng sau, hay vợ trước vợ sau).

Đây là những cách chính để đóan có con dị bào ở cung Tử Tức :

– Thiên Tướng, Tuyệt
– Thái Âm, Thiên Phúc
– Cự Môn, Thiên Cơ đồng cung
– Phục Binh, Tướng Quân
– Thai, Đế Vượng hay Thai Tả, Hữu.

Phuocduyen
02-12-2007, 02:43 PM
9- Những cách nhiều con và có con qúy tử

Đây là những cách nhiều con và được con cái làm nên.Gồm :

– Song Hao Mão Dậu.
– Tham lang, Bạch Hổ ở Dần.
– Nhật, Nguyệt tịnh minh chiếu Tử-Tức.
– Ân Quang, Thiên Quý.
– Hóa Khoa, Thiên Việt.
– Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc.

10- Hư thai và khó nuôi con

Sau đây là những cách phép đóan hư thai hoặc khó nuôi con:

– Sát ngộ Thai đồng cung
– Thai ngộ Đào
– Sinh ban đêm mà Thái Âm hãm thì khó nuôi con
– Sinh ban ngày mà Thái Dương hãm thì khó nuôi con
– ……..

11- Phá Thai, Sẩy Thai, Sát con, hiếm muộn …

* Độc giả nên tham khảo thêm phần này tại phụ lục :

Tử-Vi phân lọai của Bác Kim Hạc đã có nêu ở diễn đàn.

Giapty
31-12-2007, 11:03 AM
Cháu thấy cung Tử này có phần nhiều giống với cung Bào, nên thường xem tương tự nhau! mặc dù đôi chút khác biệt! Cháu xem cung Tử kết hợp với cung Thê,và tất nhiên là các cung chính khác của lá số. Thường thì bị sai nhiều! Đặc biệt là ở giới tính và số lượng! Dẫu biết số lượng là khó chính xác, nhưng giới tính thì chắc ko thể sai! Vậy mà nhiều khi gặp trường hợp cung Tử có Tuần Triệt dù VCD hay ko VCD thì đều rất khó đoán. Khó nhất là trường hợp VCD. Bác có thể phân tích sâu hơn về vấn đề này cho cháu biết đc ko?
Còn các vấn đề như con dị bào, hay con nuôi thì đa phần ko sai khác là mấy! Hầu như rất chính xác!
Nếu có thể bác có thể viết thêm về ảnh hưởng của các sao, Cô Quả Đẩu và Tồn đến cung này đc ko ah? Cũng như ảnh hưởng của Tả Hữu khi đắc và ko đắc địa tại cung này tới VD con dị bào?
Rất mong ý kiến đóng góp của bác!

vanthanh2007
17-04-2008, 03:36 PM
Chào bác phuocduyen và mọi người trong diễn đàn. Cháu thấy có tài liệu nói khi cung mệnh và cung tử tức đều VCD thì có thể không có con có đúng không ạ?
Chẳng hạn như lá số của cháu (http://www.tinvietonline.com/KHHB/tuvi/print.php?topic=1,197812704,Van_Thanh,1,1978,12,7, 04,45,5,7,3,11,8&session=96&PHPSESSID=9e0094e6eac438905f9bf97a437e5f5b)
(Hiện tại cháu chưa lập gia đình)

lannp
02-05-2008, 12:50 AM
9- Những cách nhiều con và có con qúy tử

Đây là những cách nhiều con và được con cái làm nên.Gồm :

– Song Hao Mão Dậu.
– Tham lang, Bạch Hổ ở Dần.
– Nhật, Nguyệt tịnh minh chiếu Tử-Tức.
– Ân Quang, Thiên Quý.
– Hóa Khoa, Thiên Việt.
– Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc.

10- Hư thai và khó nuôi con

Sau đây là những cách phép đóan hư thai hoặc khó nuôi con:

– Sát ngộ Thai đồng cung
– Thai ngộ Đào
– Sinh ban đêm mà Thái Âm hãm thì khó nuôi con
– Sinh ban ngày mà Thái Dương hãm thì khó nuôi con
– ……..

11- Phá Thai, Sẩy Thai, Sát con, hiếm muộn …

* Độc giả nên tham khảo thêm phần này tại phụ lục :

Tử-Vi phân lọai của Bác Kim Hạc đã có nêu ở diễn đàn.

Xin bác xem hộ đường con cái của lannp với

Thấy có người nói là khó sinh con và nuôi con (tự)
http://www.tinvietonline.com/KHHB/tuvi/print.php?topic=0,1980061019,Nguy%E1%BB%85n_Ph%C6% B0%C6%A1ng_Lan,1,1980,06,10,19,48,7,9,11,4,28&session=24
Xin đa tạ bác~_coffee

twinmickey
16-05-2008, 02:16 AM
CÁC BÁC XEM GIÚP EM ĐƯỜNG CON CÁI VỚI
LÁ SỐ CỦA EM: http://www.tinvietonline.com/KHHB/tuvi/laso.php?topic=0,198022818,Ð?_TH?_CHÂU_LOAN,1,19 80,2,28,18,15,7,9,10,1,13&session=40

lan_xnk
17-05-2008, 12:58 AM
Chào bác phuocduyen và mọi người trong diễn đàn. Cháu thấy có tài liệu nói khi cung mệnh và cung tử tức đều VCD thì có thể không có con có đúng không ạ?
Chẳng hạn như lá số của cháu (http://www.tinvietonline.com/KHHB/tuvi/print.php?topic=1,197812704,Van_Thanh,1,1978,12,7, 04,45,5,7,3,11,8&session=96&PHPSESSID=9e0094e6eac438905f9bf97a437e5f5b)
(Hiện tại cháu chưa lập gia đình)

~_ beatup người này có cung mệnh nằm ở tuất VCD(la võng )duyễn phải đến trễ mới bền và công danh sự nghiệp cũng vậy.hội chiếu về có CN thì người này nhìn bề ngoài cũng dễ nhìn ,tác phong hiền lành ,thích làm điều thiện
mệnh nằm trong vòng thái tuế :
Quan Phù: hành động chính đáng với sự suy tính kỹ càng, thận trọng trước khi hành động, là người sinh ra đã có một trách vụ gì với xã hội.
Bạch Hổ: cương quyết, đầy tham vọng, cố gắng, hâm hở làm việc chính đáng, khi làm việc chính nghĩa thì ham mê làm với bất cứ giá nào, dẫu rằng có ý nghĩa vị tha nhưng cũng không ngoài thỏa mãn dục vọng. Người Bạch Hổ mang danh nghĩa khí nhưng còn để ý đến Quyền Lộc riêng tư .công danh thích ôm khư ,khư một mình .Không muốn cho ai hưởng và việc làm của mình thì mình làm ,còn của người khác thì kể người .Vì vậy người có mệnh ở tam hợp thái tuế ko làm lớt được .Người có chí làm lớn thường có cái tâm rỗng lớn ,hy sinh cho người khác ,còn người tam hợp thái tuế thì ko ...(cái này tùy ,muốn hiểu thế nào cũng được ,đại khái chỉ muốn lo cho chính mình)
hơn nữa Ðường Phù gặp Bạch Hổ quan lộc thì không nên quá tự hào coi hưởng thụ Lộc Tồn như thù lao xứng đáng với công khó nhọc mà mình đã xây đắp cho xã hội, tuy là người được ghi danh hậu thế nhưng nội tâm vẫn chưa cho phép mãn nguyện.
mệnh có long trì,hóa cải thiên di có phượng các thì ra ngoài gặp may mắn,đi xa có người thương nhớ ,thêm đẩu quân ,quan phù thì nhiều khi hay nóng tính,thích xét đoán ,thích suy luận.đôi khi làm cho người khác ko ưa mình ở tính cách ,
thân cư quan lộc có cư nhật hội tả hữu quang quí thì công việc có người giúp đỡ ,cố gắng tận dũng quan hệ để vươn lên trong nghề nghiệp của mình .Tuy nhiên thường hay thích chuyển đổi công việc và được phân công việc ko hợp với chuyên môn của mình (song hào)~_crazybua~_laughing
đại vận này còn gặp khó khăn ,cố gắng lên .,
Cung thê vcd thì phải lấy vợ trễ mới tốt được ,cung thê nằm ở thế sinh địa cho người mạng hỏa thêm vòng trường sinh thì tình cảm vợ chồng thắm thiết .tuy nhiên có tang mã tiểu hao thì dễ có 2 đời vợ ,thêm thiên thọ đóng ở đó thì sống phải có hiếu với vợ mới tốt đc.(~_twodrink đến tiểu vận xấu đừng bỏ vợ nhé )
cung tử tức VCD hội chiếu về có VŨ Tham hành của 2 sau này đều khắc với bản mệnh .hỏa khắc kim vậy thì VK đây là sao nói về con cái của người này ,con cái ko hợp với bố ,có thiên không thì sinh con khó nuôi,thêm dưỡng thì thường đứa đầu khó nuôi .(nếu người này mà tộc trưởng của dòng họ thì sau này phải cầu con trai ....vấn đề này có thể hỏi riêng mình ~_ beatup)
tóm lại :lá số này thành công về sau,trong đời phải chịu một trong bá cái .1 là con cái ko tốt,2 là vợ ko như mong muốn ,3 công danh sự nghiệp ,xin nhắc lại là chỉ chịu 1 trong 3 trường hợp trên ,~_laughing

vuhuyvn
17-05-2008, 01:03 AM
Bác lan_xnk luận hay quá!

Trananh8181
17-05-2008, 11:16 AM
- Chào Bác Phước Duyên cho cháu hỏi vài lời.
- Sự nhận định của bác thế nào khi cung tử tức đóng tại cung âm mà sao Thai tại Tý cung dương nhị hợp cung tử tức tại Sửu. Trong Khi đó đương số 37 tuổi rơi vào cung tử tức (TửVi-PháQuan).
- Tại Cung Âm Nam Đẩu tinh, Cung Dương Bắc đẩu thì sự nhận định gái trai như thế nào?

lan_xnk
18-05-2008, 04:02 PM
- Chào Bác Phước Duyên cho cháu hỏi vài lời.
- Sự nhận định của bác thế nào khi cung tử tức đóng tại cung âm mà sao Thai tại Tý cung dương nhị hợp cung tử tức tại Sửu. Trong Khi đó đương số 37 tuổi rơi vào cung tử tức (TửVi-PháQuan).
- Tại Cung Âm Nam Đẩu tinh, Cung Dương Bắc đẩu thì sự nhận định gái trai như thế nào?
cứ theo như lời bạn nói thì là con trai. Tử vi ko xem chính xác được về vấn đề sinh trai hay gái .Phụ thuộc nhiều yếu tố(tôi có thể chứng minh vấn đề này).

san3009
18-05-2008, 06:17 PM
Các bác ơi, xem giúp em cung Tử tức của Mệnh Không Thân Kiếp này với ạ? Liệu năm nay có con trai không ạ, có phải cung Tử tức này rất khó nuôi con, khó có con phải không ạ? Mong các bác giúp đỡ. Em cảm ơn các bác rất nhiều.
http://www.tinvietonline.com/KHHB/tuvi/print.php?topic=1,1974111810,AT,1,1974,11,18,10,30 ,1,3,6,10,5&session=85

vanthanh2007
24-05-2008, 03:02 PM
Cảm ơn bác lan_xnk đã giải đoán giúp sơ lược về lá số của Văn Thành. Văn Thành có thể coi là trưởng tộc của 1 dòng họ (vì ông nội của Văn Thành là trưởng thứ mà)
Theo bác lan_xnk, thì đường con cái của Văn Thành không được thuận lợi cho lắm, thế không biết bác lan_xnk có thể nói cho Văn Thành rõ hơn được không? Trong lá số, Văn Thành có phải lưu ý điều gì nữa không?
Theo luận giải của bác thì thấy đúng là Văn Thành cũng hay có chí hương thay đổi công việc; nóng tính và thích suy luận; quan hệ với bạn bè đồng nghiệp nói chung là tốt nhưng đôi khi cũng bị nói xấu sau lưng.
Cảm ơn bác rất nhiều

lan_xnk
25-05-2008, 01:50 AM
Cảm ơn bác lan_xnk đã giải đoán giúp sơ lược về lá số của Văn Thành. Văn Thành có thể coi là trưởng tộc của 1 dòng họ (vì ông nội của Văn Thành là trưởng thứ mà)
Theo bác lan_xnk, thì đường con cái của Văn Thành không được thuận lợi cho lắm, thế không biết bác lan_xnk có thể nói cho Văn Thành rõ hơn được không? Trong lá số, Văn Thành có phải lưu ý điều gì nữa không?
Theo luận giải của bác thì thấy đúng là Văn Thành cũng hay có chí hương thay đổi công việc; nóng tính và thích suy luận; quan hệ với bạn bè đồng nghiệp nói chung là tốt nhưng đôi khi cũng bị nói xấu sau lưng.
Cảm ơn bác rất nhiều

~_laughingtôi thấy anh LNTVẬN ,tiểu vận có quang quí,tả hữu ,tấu thư nên có tâm hướng về tâm linh,tin về số mệnh nên tôi có ít lời với anh(chứ tôi không thích coi cho người tam hợp thái tuế vì họ k tin số mệnh)
cung tử tức đóng ở mùi vcd hôi chiếu về có vũ tham số ít con,sinh con khó nuôi,cung tử tức có việt khôi thiên không ngộ hình kiếp con đầu gặp trở ngaĩ
cung tử tức có thanh long dưỡng thiên quan riêu thì muôn có con trai phải uống thuốc đông y để sản sinh ra nhiều nhiễm sắc thể có gen xy.
lá số này sau này chắc phải khổ vì tìm con trai nỗi rõi tông đường vì cung phúc đức có dấu hiểu sinh con gái ,chứ ko thấy con trai.
sau nay nên tìm con nuôi theo kiểu đỡ đầu cho con người ta là hay nhất.
năm nay cố gắng chăm sức khỏe cho người phụ nữ trong nhà,làm ăn cũng cận thẩn kẻo bị lừa,~_notliste

vanthanh2007
25-05-2008, 12:10 PM
Cảm ơn bác lan_xnk nếu thế thì văn thành may mắn và có duyên với bác rồi (lan_xnk: Tôi không thích coi cho người tam hợp thái tuế vì họ k tin số mệnh).
Bác cho vanthanh hỏi một chút là không biết vanthanh nên lấy vợ và có em bé vào năm nào và lấy người tuổi Quý Sửu hay Tân Dậu có phù hợp không?
Hơi ngoài chủ đề một chút là vanthanh cũng hay bị mắc lừa có lẽ do sự cả tin chăng? Cho bạn bè mượn tiền để họ làm việc xấu (hút-chích, bao gái) sau đó họ không trả.

san3009
25-05-2008, 08:18 PM
Các bác ơi, xem giúp em cung Tử tức của Mệnh Không Thân Kiếp này với ạ? Liệu năm nay có con trai không ạ, có phải cung Tử tức này rất khó nuôi con, khó có con phải không ạ? Mong các bác giúp đỡ. Em cảm ơn các bác rất nhiều.
http://www.tinvietonline.com/KHHB/tuvi/print.php?topic=1,1974111810,AT,1,1974,11,18,10,30 ,1,3,6,10,5&session=85
Chào bác lan_xnk! Bác làm ơn xem giúp em lá số Không Kiếp này về việc con cái trong năm nay với ạ? Liệu năm nay có con trai không hả bác? Em rất mong bác giúp đỡ. Em cảm ơn bác rất nhiều!!!

http://www.tinvietonline.com/KHHB/tu...0,5&session=85 (http://www.tinvietonline.com/KHHB/tuvi/print.php?topic=1,1974111810,AT,1,1974,11,18,10,30 ,1,3,6,10,5&session=85)

Thien An
25-05-2008, 11:40 PM
Xem hộ tôi cung tử tức của lá số này (http://www.tinvietonline.com/KHHB/tuvi/print.php?topic=1,1994102618,XY,1,1994,10,26,18,25 ,1,11,10,9,22&session=24] lá số này) liệu đường con cái về sau ra sao? Tôi xin cảm ơn các ông, bà, anh, chị nhiều.
Trân trọng.

Phuocduyen
16-06-2008, 10:04 PM
12- Sự quan trọng của cung Tử Tức

Cung Tử Tức rất quan trọng nhất là đối với đàn bà có sứ mạng làm mẹ hơn là làm vợ. Nếu đàn bà mà được cả hai cung Phu-Quân và Tử-Tức cùng tốt cả, thì đó là thiên đường dương thế.

Cụng Mệnh, Thân rất tốt, chắc chắn sẽ được phú qúy, nhưng chẳng may cung Tử-Tức lại mờ ám xấu xa, thì về hậu vận sẽ sống cô đơn, khó mà hưởng được hạnh phúc. Trái lại, nếu cung Mạng và Thân xấu nhưng cung Tử-Tức rất đẹp, tất nhiên về già sẽ được nhờ con. Đó là tiền hung nhi hậu kiếp. Thà như vậy, còn hơn là được Mạng, Thân tốt mà cung Tử-Tức lại tối tăm hay bị bội bạc.

Xin nói thêm về sự truyền tinh cho rõ. Sự truyền tinh là xem lá số của mình, ở cung Tử-Tức, nếu có nhiều sao tốt, sáng sủa, miếu địa và có những trung tinh đắc cách, thì nhìn lá số đứa con nào Mạng, Thân của nó có những cách ấy, đó là đứa con truyền tinh sẽ nhờ cậy được.

Nhưng coi chừng !... nếu cung Tử-Tức mà có các sao Không Kiếp Kình Đà Kị …, mà đứa con nào ở Thân Mạng lại có những sát tinh hay bại tinh ấy, thì đó lại là không phải là con truyền tinh mà là đứa con làm điêu đứng đời mình.

Như vậy :

– Truyền tinh là ở những sao tốt, những cách tốt cả về trung tinh, có ở cung Tử-Tức người cha và xuất hiện ở cung Mệnh, Thân người con.

– Nếu lại là sao xấu, cách xấu thì lại là đứa con báo hại cha mẹ. Ví dụ về già mà cha mẹ còn phải cấp dưỡng cho con, cũng có khi là có sự giận hờn, ghét bỏ nhau …

thson
20-06-2008, 12:58 PM
Mong bác Phước Duyên xem giúp cung tử của lá số có : địa kiếp, địa không, Thái dương , con cái sẽ ra sao ?:o Xin cám ơn bác
http://www.tinvietonline.com/KHHB/tuvi/print.php?topic=1,197322511,nam,1,1973,2,25,12,0,1 0,2,7,1,23&session=70